Optik Atrofi Nedir?

Optik Atrofi Nedir?

İçindekiler

Optik Atrofi

Optik Atrofi Nedir?

Optik atrofi, optik sinirin (göz siniri) dejeneratif bir durumu ifade eder. Optik sinir, gözden gelen ışığı beyne ileten önemli bir sinir lifi demetidir. Optik atrofi, bu sinirin hasar görmesi veya dejenerasyonu sonucu optik sinir liflerinin kaybı ve sinirin boyutunun küçülmesi ile karakterize edilir. Bu durum, genellikle görme kaybına neden olur.

Optik atrofi birçok farklı nedenle meydana gelebilir. İşte bazı olası nedenler:

 1. Optik nörit: Optik nörit, optik sinirin iltihaplanmasıdır ve optik atrofiye yol açabilir. Multiple skleroz gibi otoimmün hastalıklar optik nöritin bir nedeni olabilir.
 2. Glaukom (glokom): Glaukom, göz içi basıncının arttığı bir göz hastalığıdır. Yüksek göz içi basınç, optik sinire zarar verebilir ve optik atrofiye yol açabilir.
 3. Optik disk drüzenleri: Optik disk drüzenleri, optik sinir başının (optik disk) anormal bir şekilde şekillendiği durumları ifade eder. Bu durumlar, optik sinire baskı yapabilir ve optik atrofiye neden olabilir.
 4. İskemik optik nöropati: Optik sinire yetersiz kan akışı nedeniyle oluşan bir durumdur. Bu durum, optik sinir liflerinin hasar görmesine ve optik atrofiye yol açabilir.

Optik atrofi, genellikle ilerleyici ve kalıcı bir görme kaybına neden olur. Tedavi, altta yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasını içerir. Tedaviye erken başlamak, görme kaybını sınırlamak veya yavaşlatmak açısından önemlidir. Optik atrofiye yol açabilecek semptomları fark ederseniz, bir göz doktoruna başvurmanız önemlidir.

Optik Atrofi Nedenleri Nelerdir?

Optik atrofi, optik sinirin (göz siniri) dejeneratif bir durumu olduğundan, birçok farklı nedenle meydana gelebilir. İşte optik atrofiye yol açabilen bazı yaygın nedenler:

 1. Optik Nörit: Optik nörit, optik sinirin iltihaplanmasıdır ve bu inflamasyon optik sinir liflerine zarar verebilir. Optik nörit, Multiple Skleroz gibi otoimmün hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir.
 2. Glaukom (Glokom): Glaukom, göz içi basıncının arttığı bir göz hastalığıdır. Yüksek göz içi basınç, optik sinire baskı yapabilir ve uzun vadede optik atrofiye yol açabilir.
 3. İskemik Optik Nöropati: İskemik optik nöropati, optik sinire yetersiz kan akışı nedeniyle oluşan bir durumdur. Kan akışının engellenmesi veya azalması optik sinir liflerinin hasar görmesine neden olabilir.
 4. Optik Disk Drüzenleri: Optik disk drüzenleri, optik sinir başının (optik disk) anormal bir şekilde şekillendiği durumları ifade eder. Bu durumlar optik sinire baskı yapabilir ve optik atrofiye yol açabilir.
 5. Göz Tümörleri: Göz içinde veya çevresindeki tümörler, optik sinire baskı yapabilir ve optik atrofiye neden olabilir.
 6. Optik Nervüritler: Birden fazla nedenle ortaya çıkabilen optik sinir iltihaplarıdır. İltihaplanma optik sinir liflerinin zarar görmesine yol açabilir.
 7. İlaç Yan Etkileri: Bazı ilaçlar, uzun süreli kullanıldığında optik atrofiye neden olabilecek yan etkilere sahip olabilir.
 8. Genetik Faktörler: Nadir durumlarda, genetik faktörler optik atrofiye yatkınlığı artırabilir.

Optik atrofi, genellikle ilerleyici bir durumdur ve görme kaybına yol açabilir. Tedavi, altta yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasını içerir. Tedaviye erken başlamak, görme kaybını sınırlamak veya yavaşlatmak açısından önemlidir. Eğer optik atrofiye işaret eden semptomlar yaşıyorsanız, bir göz doktoruna başvurmanız önemlidir.

Optik Atrofi Belirtileri Nelerdir?

Optik atrofi, göz siniri olan optik sinirin dejenerasyonu veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkar ve genellikle görme sorunlarına neden olur. Optik atrofinin belirtileri şunlar olabilir:

 1. Görme Kaybı: Optik atrofi en belirgin belirtisi görme kaybıdır. Görme kaybı genellikle yavaşça gelişir ve zamanla kötüleşebilir. İlk başta genellikle merkezi görme etkilenmez, ancak ilerledikçe merkezi görme de etkilenebilir.
 2. Renk Algısında Değişiklikler: Bazı insanlar optik atrofi geliştirdiğinde renklerin algılanmasında sorun yaşayabilirler. Renkler daha soluk veya soluk algılanabilir.
 3. Kontrast Duyarlılığının Azalması: Optik atrofiye sahip olan kişiler, nesnelerin veya detayların arasındaki kontrastı daha zor algılayabilirler. Bu, görme keskinliğini etkileyebilir.
 4. Görme Alanı Kaybı: Görme alanında kayıp yaşanabilir. Yani kişi, bazı bölgeleri veya nesneleri göremeyebilir. Bu, yan veya periferik görme kaybını içerebilir.
 5. Görüntülerin Bulanık Olması: Optik atrofiye sahip kişiler, görüntülerin bulanık veya net olmayan bir şekilde algılandığını hissedebilirler.
 6. Işığa Duyarlılık Artışı veya Azalma: Optik atrofi, bazı kişilerde ışığa karşı duyarlılığı artırabilir veya azaltabilir. Parlak ışık daha fazla rahatsızlık verebilir.
 7. Görüşte Değişen Şiddetlerde Bozulma: Optik atrofi her iki gözü de etkileyebilir, ancak genellikle bir gözde diğerinden daha fazla görme kaybına neden olur.

Optik atrofi belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve şiddeti değişebilir. Eğer yukarıda belirtilen belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız veya görmenizde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, derhal bir göz doktoruna başvurmanız önemlidir. Erken teşhis, uygun tedavinin başlaması açısından kritiktir ve bazen altta yatan nedenin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Optik Atrofiya Yol Açan Hastalıklar Nelerdir?

Optik atrofiye yol açan birçok farklı hastalık ve durum vardır. İşte bu hastalıklardan bazıları:

 1. Optik Nörit: Optik sinirin iltihaplanmasıdır ve optik atrofiye yol açabilir. Multiple Skleroz (MS), optik nöritin en yaygın nedenlerinden biridir.
 2. Glaukom (Glokom): Göz içi basıncının arttığı bir durumdur. Yüksek göz içi basınç, optik sinire zarar verebilir ve optik atrofiye neden olabilir.
 3. Leber’s Optik Nöropati: Genetik bir hastalık olan Leber’s optik nöropati, genç erişkinlerde ani görme kaybına neden olabilir.
 4. İskemik Optik Nöropati: Optik sinire yetersiz kan akışı nedeniyle meydana gelir. Bunun nedeni, damarların tıkanması veya daralması olabilir.
 5. Optik Disk Drüzenleri: Optik sinir başının (optik disk) anormal bir şekilde şekillendiği durumları ifade eder. Bu durumlar optik sinire baskı yapabilir ve optik atrofiye neden olabilir.
 6. Göz Tümörleri: Göz içinde veya çevresindeki tümörler, optik sinire baskı yapabilir ve optik atrofiye yol açabilir.
 7. Hipopitüitarizm: Hipofiz bezi sorunları nedeniyle hormon dengesizliği meydana gelir ve bu, optik sinir liflerinin zarar görmesine neden olabilir.
 8. Sarkoidoz: Sarkoidoz, vücudun farklı bölgelerinde granülomlar adı verilen inflamatuar lezyonların oluştuğu bir otoimmün hastalıktır. Gözlerin içinde sarkoidoz nedeniyle optik sinire baskı yapabilir.
 9. Lupus: Sistemik lupus eritematozus (SLE), bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırmasına neden olan bir otoimmün hastalıktır ve optik atrofiye yol açabilir.
 10. Sifiliz: Sifiliz, cinsel yolla bulaşabilen bir bakteriyel enfeksiyondur ve gözler dahil birçok sistemde sorunlara yol açabilir.
 11. Vitamin B12 Eksikliği: Vitamin B12 eksikliği, sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve optik atrofiye yol açabilir.

Her hastanın optik atrofi nedeni farklı olabilir ve bu nedenle tedavi yaklaşımı ve prognoz da değişebilir. Optik atrofi belirtileri yaşadığınızı düşünüyorsanız veya bir sağlık sorununuz varsa, bir göz doktoruna veya nöroloğa başvurmanız önemlidir. İyi bir teşhis ve uygun tedavi, görme kaybını sınırlamak veya yavaşlatmak açısından kritiktir.

Optik Atrofi Nasıl Teşhis Edilir?

Optik atrofi teşhisi, bir göz doktoru veya bir nöroloğun muayenesi ve çeşitli göz testleri kullanılarak konur. İşte optik atrofinin teşhisinde sıkça kullanılan yöntemler:

 1. Göz Muayenesi: Doktor, gözünüzü muayene ederek optik sinirdeki herhangi bir görünür değişikliği veya belirtileri arar. Bu muayene sırasında göz bebeğinizin genişlemesi için özel damlalar kullanılabilir.
 2. Görme Testleri: Göz doktoru, görme keskinliğinizi değerlendirmek için Snellen görme tablosu gibi standart görme testleri uygulayabilir. Bu testler, hangi mesafeden harf ve rakamları okuyabildiğinizi ölçer.
 3. Görme Alanı Testleri: Bu testler, gözünüzün merkezi ve periferik görme alanını değerlendirir. Doktorunuz, gözünüzün belirli bir noktasındaki nesneleri veya ışıkları algılayıp algılayamadığınızı kontrol edebilir. Bunlar, Humphrey görme alanı testi gibi özel makineler kullanılarak yapılır.
 4. Renk Algısı Testleri: Renk görüntülerinin algılanmasını değerlendirmek için renk testleri kullanılabilir.
 5. Göz Fonksiyon Testleri: Optik sinir fonksiyonunu değerlendirmek için elektrofizyolojik testler veya VEP (Görsel Uyarılmış Potansiyel) testleri gibi özel testler yapılabilir.
 6. Göz Tabanı Muayenesi: Doktor, göz tabanınızı oftalmoskop adı verilen bir aletle inceleyebilir. Bu muayene sırasında optik sinir başının görünümü ve sağlığı değerlendirilir.
 7. Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Optik atrofinin altında yatan nedeni belirlemek için bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme taramaları gerekebilir. Bu taramalar, optik sinir ve çevresindeki yapıları daha ayrıntılı olarak gösterir.

Optik atrofinin nedeni ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle doktorunuz, belirtilerinizi ve muayene sonuçlarını dikkate alarak uygun teşhis ve tedavi planını belirler. Erken teşhis, uygun tedaviye başlama ve altta yatan nedeni belirleme açısından önemlidir, bu nedenle optik atrofi belirtileri yaşadığınızı düşünüyorsanız bir göz doktoruna başvurmalısınız.

Optik Atrofi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Optik atrofi tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Maalesef, optik atrofi birçok durumda geri dönüşümsüz bir görme kaybına neden olabilir ve tedavi seçenekleri sınırlı olabilir. Ancak, altta yatan nedenin tedavi edilebilir olduğu durumlarda veya görme kaybının ilerlemesini yavaşlatma amacıyla aşağıdaki tedavi yöntemleri kullanılabilir:

 1. Altta Yatan Hastalığın Tedavisi: Optik atrofinin temel nedeni tedavi edilebilir bir hastalık ise, bu hastalığın tedavisi önceliklidir. Örneğin, Multiple Skleroz gibi otoimmün hastalıklar optik nöriti tetikleyebilir. Bu durumda, hastalığın temel nedeni olan otoimmün sürecin kontrol altına alınması hedeflenir.
 2. İlaç Tedavisi: Optik atrofiyi yavaşlatmaya veya semptomları hafifletmeye yönelik bazı ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, optik sinirin korunmasına veya fonksiyonunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu tür ilaçlar her durumda etkili olmayabilir.
 3. Göz Damlaları: Glaukom gibi göz içi basıncı artırabilen durumlar, göz damlaları veya ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu tedavi, optik sinire olan baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir.
 4. Görme Rehabilitasyonu: Görme kaybı yaşayan kişiler, görme rehabilitasyonu programlarına katılarak günlük yaşamlarını daha iyi yönetmeyi öğrenebilirler. Bu programlar, kişinin mevcut görme seviyesini en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olabilir.
 5. Optik Sinir İnjeksiyonları: Bazı araştırma çalışmaları, optik sinir liflerini koruma veya onarım amaçlı optik sinir içine ilaç enjekte edilmesini incelemektedir. Ancak bu tedavi henüz deneysel aşamadadır ve yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Optik atrofi tedavisi, her hasta için özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Tedavi seçenekleri, hastanın genel sağlık durumu, altta yatan neden, optik atrofinin şiddeti ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Optik atrofi belirtileri yaşadığınızı düşünüyorsanız veya bu konuda endişeleriniz varsa, bir göz doktoruna veya nöroloğa başvurmanız önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, görme kaybını sınırlamada veya yavaşlatmada önemli olabilir.

Optik Atrofiye Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?

Optik atrofi, genellikle altta yatan bir hastalığın sonucu olduğu için doğrudan önleyici tedbirler almak bazen mümkün olmayabilir. Ancak, bazı sağlık ve yaşam tarzı önlemleri, optik atrofi riskini azaltmaya veya mevcut durumu yönetmeye yardımcı olabilir. İşte bu önlemler:

 1. Düzenli Göz Kontrolleri: Göz doktorunuzun önerdiği periyodik göz muayenelerine düzenli olarak gitmek önemlidir. Erken teşhis, potansiyel sorunları erken dönemde tespit etmek açısından kritiktir.
 2. Sağlıklı Beslenme: Dengeli ve sağlıklı bir diyet, göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Özellikle A vitamini, C vitamini, E vitamini, çinko ve omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekleri tüketmek göz sağlığını destekler.
 3. Sigara ve Alkol İçmemek: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi, göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu alışkanlıklardan kaçınmak önemlidir.
 4. Güneş Koruyucu Kullanımı: UV ışınlarına karşı gözleri korumak için güneş gözlüğü kullanmak, optik atrofi riskini azaltabilir.
 5. Düşmelerden Kaçınmak: Baş ve göz yaralanmalarını önlemek için güvenlik önlemlerine dikkat etmek önemlidir. Özellikle spor yaparken ve tehlikeli aktiviteler sırasında koruyucu ekipman kullanmak önemlidir.
 6. Kan Basıncını Kontrol Altında Tutmak: Yüksek tansiyon, göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kan basıncınızı düzenli olarak kontrol ettirip gerektiğinde tedavi olmak önemlidir.
 7. Sağlık Sorunlarını İyi Yönetmek: Diyabet, hipertansiyon ve otoimmün hastalıklar gibi kronik sağlık sorunları varsa, bu hastalıkları iyi yönetmek ve doktor tavsiyelerini takip etmek önemlidir. Bu hastalıklar optik atrofi riskini artırabilir.
 8. Sağlıklı Yaşam Tarzı: Aktif bir yaşam tarzı sürdürmek, dengeli beslenmek, yeterince uyumak ve stresten kaçınmak genel sağlığınızı korur ve göz sağlığınızı olumlu etkileyebilir.
 9. Kontakt Lens ve Gözlük Kullanımı: Eğer gözünüzdeki görme sorunlarını düzeltmek için gözlük veya kontakt lens kullanmanız gerekiyorsa, doktor tavsiyelerine uygun olarak kullanmak önemlidir.

Optik atrofiyi önlemek her zaman mümkün olmayabilir, ancak göz sağlığına dikkat etmek ve altta yatan sağlık sorunlarını kontrol altında tutmak, görme sağlığınızı korumak için önemli adımlardır. Eğer optik atrofi belirtileri veya diğer göz sağlığı sorunları yaşıyorsanız, bir göz doktoruna başvurmanız ve gerekli tedaviyi almanız önemlidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Op Dr Oguz Fidan
Göz Hastalıkları
Op. Dr. Oğuz Fidan
Op Dr Levent Gullu
Göz Hastalıkları
Op. Dr. Levent Güllü

İlgili Birimler