Romatoloji Bölümü

Romatoloji Bölümü

İçindekiler

Romatoloji

Romatoloji Bölümü

Romatoloji, romatizma adı verilen çeşitli iltihaplı ve dejeneratif hastalıkların teşhisi, tedavisi ve araştırılması ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Romatoloji uzmanları, kas, kemik, eklem ve bağ dokusu gibi vücutta bulunan dokuların hastalıklarını inceleyerek tanı koyma ve tedavi planları geliştirme konusunda uzmandırlar.

Romatoloji bölümü, aşağıdaki gibi çeşitli hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenir:

 1. Romatoid Artrit: Eklem iltihabıyla karakterize bir otoimmün hastalıktır. Romatoloji uzmanları, bu hastalığın teşhisi ve tedavisi konusunda önemli bir rol oynarlar.
 2. Osteoartrit: Eklem kireçlenmesi olarak da bilinir ve eklem kıkırdağının dejenerasyonu ile karakterizedir. Romatoloji uzmanları, bu hastalığın semptomlarını hafifletmek ve tedavi etmek için çalışırlar.
 3. Ankilozan Spondilit: Omurga ve pelvis eklemlerini etkileyen kronik bir inflamatuar eklem hastalığıdır. Romatoloji uzmanları, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve ilerlemeyi kontrol altına almak için tedavi sağlarlar.
 4. Lupus: Sistemik lupus eritematozus (SLE), bağışıklık sisteminin vücudu kendi dokularına karşı saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Romatoloji uzmanları, lupusun farklı semptomlarını tedavi etmeye çalışır.
 5. Gut Hastalığı (Gut Artriti): Ürik asit kristallerinin eklemlerde birikmesi sonucu ortaya çıkar. Romatoloji uzmanları, gut ataklarını önlemek ve tedavi etmek için çalışırlar.
 6. Skleroderma: Cilt ve bağ dokusu sertleşmesi ile karakterize bir otoimmün hastalıktır. Romatoloji uzmanları, semptomları hafifletmek ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için tedavi seçenekleri sunarlar.

Romatoloji bölümü, bu ve benzeri romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi için çeşitli yöntemler kullanır. Bunlar arasında laboratuvar testleri, görüntüleme çalışmaları ve ilaç tedavileri bulunur. Ayrıca, fizik tedavi ve rehabilitasyon da hastaların yaşam kalitesini artırmak için önemli bir rol oynar.

Romatoloji uzmanları, multidisipliner bir yaklaşımla hastaların sağlığını iyileştirmek için diğer uzmanlarla işbirliği yaparlar ve hastalara bireysel bakım planları sağlarlar. Bu nedenle, romatizmal hastalıkların teşhisi ve tedavisi karmaşık olabilir ve uzmanlık gerektirebilir.

Romatoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Romatoloji, vücutta kaslar, kemikler, eklemler, bağ dokuları ve bazı iç organlarda görülebilen çeşitli iltihaplı ve dejeneratif hastalıkların teşhisi, tedavisi ve araştırılması ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Romatoloji uzmanları aşağıdaki gibi bir dizi hastalığa odaklanırlar:

 1. Romatoid Artrit: Eklem iltihabı ile karakterize bir otoimmün hastalıktır ve genellikle el, ayak, diz ve omuz gibi eklemleri etkiler.
 2. Osteoartrit: Eklem kıkırdağının dejenerasyonu sonucu eklem ağrısı ve sertliğe yol açan bir hastalıktır. Genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilir.
 3. Ankilozan Spondilit: Genellikle omurga ve pelvis eklemlerini etkileyen bir inflamatuar eklem hastalığıdır.
 4. Lupus: Sistemik lupus eritematozus (SLE), bağışıklık sisteminin vücuda zarar veren otoantikorlar ürettiği bir otoimmün hastalıktır.
 5. Gut Hastalığı: Vücutta ürik asit birikimine bağlı olarak eklem iltihaplarına yol açan bir hastalıktır.
 6. Skleroderma: Cilt ve bağ dokusunda sertleşme ve kalınlaşma ile karakterize olan bir otoimmün hastalıktır.
 7. Sjögren Sendromu: Tükürük ve göz bezlerinin iltihaplanmasıyla karakterize olan bir otoimmün hastalıktır.
 8. Polimiyozit ve Dermatomiyozit: Kas zayıflığına yol açan inflamatuar kas hastalıklarıdır.
 9. Behçet Hastalığı: Ağız, cilt, gözler ve genellikle dolaşım sistemi gibi farklı organları etkileyen otoimmün bir hastalıktır.
 10. Romatizmal Ateş: Streptokok bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyon sonucu eklem iltihaplarına neden olan bir hastalıktır.

Romatoloji uzmanları, bu hastalıkların teşhisini koyma, semptomları hafifletme ve hastaların yaşam kalitesini artırma konularında uzmanlaşmıştır. Tanı ve tedavi genellikle laboratuvar testleri, görüntüleme çalışmaları, ilaç tedavileri ve fiziksel terapi gibi yöntemleri içerir. Romatoloji, hastaların kronik rahatsızlıklarını yönetmelerine yardımcı olur ve hastaların sağlığını iyileştirmek için multidisipliner bir yaklaşım benimser.

Romatoloji Bölümü İlgi Alanları Nelerdir?

Romatoloji bölümü, vücuttaki çeşitli iltihaplı ve dejeneratif hastalıkların teşhisi, tedavisi ve araştırılması ile ilgilenir. Romatoloji uzmanlarının ilgi alanları aşağıdaki gibi çeşitli hastalıkları içerir:

 1. İltihaplı Eklem Hastalıkları: Romatoloji uzmanları, romatoid artrit, ankilozan spondilit, psoriatik artrit gibi iltihaplı eklem hastalıklarının teşhisi ve tedavisiyle ilgilenirler.
 2. Osteoartrit: Eklem kıkırdağının dejenerasyonu sonucu gelişen osteoartrit, romatoloji uzmanlarının ilgilendiği dejeneratif bir eklem hastalığıdır.
 3. Otoimmün Hastalıklar: Lupus (SLE), skleroderma, Sjögren sendromu ve Behçet hastalığı gibi otoimmün hastalıklar, bağışıklık sistemi tarafından kendi vücut dokularına saldırılması sonucu oluşan hastalıklardır. Romatoloji uzmanları, bu hastalıkların teşhisi ve tedavisiyle ilgilenirler.
 4. Gut Hastalığı: Ürik asit kristallerinin eklemde birikmesi sonucu gut hastalığı ortaya çıkar. Romatoloji uzmanları, gut hastalığının teşhisi ve tedavisi ile ilgilenirler.
 5. İnflamatuar Kas Hastalıkları: Polimiyozit ve dermatomiyozit gibi inflamatuar kas hastalıkları, kaslarda zayıflığa neden olabilir ve romatoloji uzmanlarının ilgi alanına girer.
 6. Eklem Dışı Semptomlar: Romatoloji uzmanları, bu hastalıkların eklem dışı semptomlarını da inceleyerek, iç organları, cilti ve diğer vücut sistemlerini etkileyen sorunların teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlaşırlar.
 7. İmmünosupresyon: Romatoloji uzmanları, otoimmün hastalıkları tedavi etmek için immünosupresif ilaçlar gibi tedavi yöntemlerini yönetirler.
 8. Laboratuvar ve Görüntüleme İncelemeleri: Bu uzmanlar, laboratuvar testleri ve görüntüleme çalışmaları (örneğin, MRG, ultrason) kullanarak hastalıkların teşhisini desteklerler.
 9. Fiziksel ve Rehabilitasyon Terapileri: Romatoloji uzmanları, hastaların eklem ve kas fonksiyonlarını iyileştirmek için fizik tedavi ve rehabilitasyon programları geliştirirler.
 10. Multidisipliner Yaklaşım: Romatoloji uzmanları, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve hastalıkları yönetmek için diğer uzmanlarla (örneğin, fizyoterapistler, psikologlar) işbirliği yaparlar.

Romatoloji, genellikle kronik hastalıkları olan hastaların uzun vadeli bakımını sağlar ve hastaların semptomlarını hafifletmeye, fonksiyonlarını sürdürmeye ve yaşam kalitelerini artırmaya odaklanır.

Romatoloji Doktoru Hangi İşlemleri Yapar?

Romatoloji doktorları, iltihaplı ve dejeneratif hastalıkların tanısı, tedavisi ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış tıp profesyonelleridir. Romatoloji doktorları şu işlemleri yaparlar:

 1. Hastalık Teşhisi: Romatoloji doktorları, hastaların semptomlarını değerlendirerek, fizik muayene yaparak ve laboratuvar testleri ile görüntüleme çalışmalarını kullanarak hastalıkların doğru teşhisini koymak için çalışırlar.
 2. Semptomların Değerlendirilmesi: Romatoloji uzmanları, eklem ağrısı, şişlik, sertlik, kas güçsüzlüğü, yorgunluk, cilt lezyonları gibi semptomları değerlendirirler. Bu semptomlar, birçok romatolojik hastalığın belirtileridir.
 3. Laboratuvar Testleri: Romatoloji doktorları, kan testleri yaparak hastaların bağışıklık sistemi yanıtlarını, inflamasyon düzeylerini ve spesifik otoantikorları inceleyerek hastalıkların teşhisini desteklerler.
 4. Görüntüleme Çalışmaları: Romatoloji uzmanları, hastaların eklem ve dokularını daha ayrıntılı bir şekilde görmek için röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), ultrason ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme çalışmalarını kullanabilirler.
 5. Tedavi Planı Geliştirme: Romatoloji doktorları, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak hastalar için özelleştirilmiş tedavi planları oluştururlar. Bu planlar ilaç tedavisi, fiziksel terapi, egzersiz programları ve yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir.
 6. İlaç Tedavisi: Romatoloji uzmanları, hastaların semptomlarını hafifletmek ve hastalığın ilerlemesini kontrol altına almak için ilaçlar reçete ederler. Bu ilaçlar, anti-enflamatuar ilaçlar, immünosupresif ilaçlar ve biyolojik ilaçlar gibi çeşitli türlerde olabilir.
 7. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Romatoloji doktorları, fizik terapistleri ile işbirliği yaparak, hastaların eklem ve kas fonksiyonlarını iyileştirmek ve ağrılarını azaltmak için fizik tedavi ve rehabilitasyon programları geliştirirler.
 8. Multidisipliner Yaklaşım: Romatoloji uzmanları, hastaların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için diğer sağlık uzmanlarıyla (örneğin, romatolog, fizyoterapist, psikolog) işbirliği yaparlar. Bu, hastaların genel sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.
 9. İzlem ve Takip: Romatoloji doktorları, hastaların tedavi sonuçlarını izler ve gerektiğinde tedaviyi ayarlar. Kronik hastalıkların sürekli yönetimi önemlidir.

Romatoloji doktorları, bu işlemleri kullanarak hastaların yaşam kalitesini artırmaya, semptomları hafifletmeye ve hastalıklarının kontrol altına alınmasına yardımcı olurlar. Bu hastaların tedavisinde uzmanlaşmış tıp profesyonelleridir ve romatolojik hastalıkların karmaşıklığını ele almak için geniş bir bilgi ve deneyime sahiptirler.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Prof Dr Faysal Gok
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Prof. Dr. Faysal Gök
Prof Dr Erkan Kuralay
Kalp ve Damar Cerrahisi
Prof. Dr. Erkan Kuralay
Prof Dr Bahadir Kulah
Genel Cerrahi
Prof.Dr. Bahadır Külah
Prof Dr Senay Durmaz Ceylan
Endokrinoloji ve Metabolizma
Prof. Dr. Şenay Durmaz Ceylan
Doc Dr Serhat Isik
Endokrinoloji ve Metabolizma
Doç. Dr. Serhat Işık
Doc Dr Mehmet Ali Sahin
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doç. Dr. Mehmet Ali Şahin
Doc Dr Ediz Yesilkaya
Çocuk Endokrinoloji
Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya
Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil
Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz