Akciğer Kanseri Nedir ?

Akciğer Kanseri Nedir ?

İçindekiler

akciger kanseri scaled

Akciğer kanseri, akciğerlerdeki hücrelerin anormal şekilde büyüyüp çoğalarak kanser oluşturması durumudur. Akciğer kanseri genellikle sigara içme gibi faktörlerle ilişkilendirilir, ancak sigara içmeyenlerde de görülebilir.

Akciğer kanseri erken evrelerinde genellikle belirti vermez ve çoğu zaman tesadüfen bir röntgen filmi veya tomografi taraması sırasında tespit edilir. Daha ileri evrelerinde nefes darlığı, öksürük, kan tükürme, göğüs ağrısı, yorgunluk ve kilo kaybı gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

Akciğer kanseri teşhisi, görüntüleme testleri (röntgen, tomografi, PET), doku örnekleri (biyopsi) ve kan testleri ile konulabilir. Tedavi yöntemleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve hedefe yönelik tedaviler yer alır. Tedavi seçenekleri, kanserin tipine, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir.

Akciğer kanseri, diğer kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhis edilirse tedavi şansı daha yüksektir. Bu nedenle, sigara içenlerin düzenli olarak tarama testleri yaptırmaları ve sigarayı bırakmaları, sigara içmeyenlerin ise duman ve diğer zararlı maddelerden kaçınmaları önemlidir.

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri erken evrelerinde genellikle belirti vermez, ancak kanserin ilerlemesiyle birlikte aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

 • Kronik öksürük veya öksürük nöbetleri
 • Nefes darlığı veya hırıltılı solunum
 • Kan tükürme veya kanlı balgam çıkarma
 • Göğüs ağrısı
 • Ses kısıklığı veya değişiklikleri
 • Yutma güçlüğü
 • Kilo kaybı veya iştah kaybı
 • Yorgunluk ve halsizlik
 • İştahsızlık
 • Kollarda veya bacaklarda şişlik veya ağrı

Bu belirtiler sadece akciğer kanseri için değil, diğer sağlık sorunları için de geçerli olabilir. Bu nedenle, bu belirtilerden herhangi biri varsa mutlaka bir doktora başvurmak gerekmektedir. Ayrıca, yüksek riskli kişilerin (sigara içenler, işyerindeki zararlı maddelere maruz kalanlar vb.) düzenli olarak tarama testleri yaptırmaları önerilmektedir.

Akciğer Kanseri Teşhisi Nasıl Konulur?

Akciğer kanseri teşhisi, bir dizi test ve görüntüleme yöntemi kullanılarak konulur. Bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir:

 • Görüntüleme testleri: Röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) veya pozitron emisyon tomografisi (PET) taramaları, akciğer kanseri tespiti için kullanılan en yaygın görüntüleme yöntemleridir. Bu testler, akciğerlerde anormal dokuların varlığını tespit etmek için kullanılır.
 • Biyopsi: Biyopsi, anormal hücrelerin varlığını doğrulamak için yapılır. Bu işlem, bir iğne kullanılarak ince bir iğne aspirasyonu veya bir tüp veya endoskop yardımıyla bir dokunun örnek alınması şeklinde gerçekleştirilebilir.
 • Sputum testi: Bu test, öksürük yoluyla dışarı atılan balgamın analiz edilmesi yoluyla akciğer kanseri hücrelerinin varlığını tespit etmek için kullanılır.
 • Kan testleri: Akciğer kanseri tespitinde kan testleri de kullanılabilir. Bu testler, belirli proteinlerin (tümör belirteçleri) varlığını tespit etmek için yapılır.

Bu testler, doktorunuzun hangi tür akciğer kanseriniz olduğunu ve ne kadar ilerlemiş olduğunu belirlemesine yardımcı olur. Tedavi seçenekleri, kanserin tipine, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir.

Akciğer Kanserinde Sputum Testi

Akciğer kanserinde sputum testi, akciğer kanseri hücrelerinin varlığını tespit etmek için kullanılan bir testtir. Bu test, öksürük yoluyla atılan balgamın incelenmesini içerir.

Sputum testi, kanserin erken evrelerinde kullanılabilecek bir tarama testi değildir. Genellikle belirtiler ortaya çıktıktan sonra, kanser hücrelerinin varlığını doğrulamak için kullanılır. Öksürük, balgam, nefes darlığı ve kanlı balgam gibi belirtiler gösteren kişilerde sputum testi yapılabilir.

Sputum testi sırasında, öksürük yoluyla atılan balgam numunesi bir laboratuvara gönderilir. Numune mikroskop altında incelenir ve kanser hücrelerinin varlığı aranır. Ancak, sputum testi yanıltıcı sonuçlar verebilir ve kanserin varlığına dair kesin bir teşhis koymak için biyopsi veya diğer görüntüleme testleri de gerekebilir.

Sputum testi, erken evrelerde kanser tespitinde diğer testler kadar etkili olmayabilir. Bu nedenle, yüksek riskli kişiler (sigara içenler, işyerinde zararlı maddelere maruz kalanlar vb.) düzenli tarama testleri yaptırmalı ve belirtiler ortaya çıktığında doktora başvurmalıdır.

Akciğer Kanserinde Cerrahi İşlemler

Akciğer kanseri tedavisinde cerrahi işlemler, tümörlü dokunun cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Cerrahi işlem, kanserin evresine ve tümörün boyutuna bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.

En sık kullanılan cerrahi işlem, tüm akciğerin veya bir bölümünün çıkarılması olan lobektomidir. Diğer cerrahi işlemler arasında, akciğerin daha küçük bir bölümünün çıkarılması olan segmentektomi veya akciğerin sadece dış tabakasının çıkarılması olan çökertici tedavi (wedge rezeksiyonu) de yer alır.

Cerrahi işlemler genellikle tümörün sadece bir bölgede sınırlı kaldığı erken evrelerde kullanılır. Cerrahi işlem, kanser hücrelerinin diğer bölgelere yayılmadan önce çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Cerrahi işlem sonrası, hastaların yaşadıkları komplikasyonlar arasında enfeksiyonlar, kanama, solunum sorunları ve ağrı yer alabilir. Cerrahi işlem sonrası iyileşme süreci hastadan hastaya değişebilir ve genellikle birkaç hafta ila birkaç ay arasında değişebilir.

Cerrahi işlemler, akciğer kanseri tedavisindeki en etkili yöntemlerden biridir ancak, her hastanın durumu farklıdır. Cerrahi işlemin uygunluğu ve tipi, hastanın kanserin evresine, genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere göre belirlenir.

Lobektomi Nedir?

Lobektomi, akciğer kanseri tedavisinde kullanılan bir cerrahi işlemdir ve tüm akciğerin bir lobunun çıkarılmasını içerir. Akciğerlerin sağ lobu üç lobdan, sol lobu ise iki lobdan oluşur. Lobektomi, kanserli hücrelerin sadece bir bölgede sınırlı kaldığı durumlarda ve kanserli tümörün büyüklüğüne göre belirlenen sınırlar dahilinde gerçekleştirilir.

Lobektomi, akciğerin bir lobunun çıkarılması anlamına gelir. Cerrahi işlem, genellikle kanserin evresine ve tümörün boyutuna bağlı olarak gerçekleştirilir. Lobektomi sırasında, kanserli olan lobun tümü, bronş, kan damarları ve lenfatik doku dahil olmak üzere tamamı çıkarılır.

Lobektomi, kanserin sadece bir bölgede sınırlı kaldığı durumlarda, diğer tedavi seçeneklerine göre daha etkili bir seçenektir. Ancak, cerrahi işlem sonrası enfeksiyon, kanama, solunum sorunları ve ağrı gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, her hastanın durumu farklıdır ve tedavi planı bireysel olarak belirlenir.

Lobektominin yanı sıra, akciğer kanseri tedavisinde diğer cerrahi işlemler de uygulanabilir. Bunlar arasında segmentektomi (akciğerin daha küçük bir bölümünün çıkarılması) ve çökertici tedavi (wedge rezeksiyonu) yer alır.

Segmentektomi Nedir?

Segmentektomi, akciğer kanseri tedavisinde kullanılan bir cerrahi işlemdir ve akciğerin sadece bir bölümünün çıkarılmasını içerir. Bu işlem, kanserin sınırlı olduğu durumlarda, tüm akciğerin çıkarılması yerine daha az invaziv bir seçenek olarak uygulanabilir.

Akciğerlerin sağ lobu üç lobdan, sol lobu ise iki lobdan oluşur ve bu loblar birkaç segmente ayrılır. Segmentektomi, sadece kanserli segmentin çıkarılması anlamına gelir ve diğer tüm segmentler korunur. Cerrahi işlem, kanserin sadece bir bölgede sınırlı kaldığı ve tümörün boyutunun segmentektomi için uygun olduğu durumlarda gerçekleştirilir.

Segmentektomi, akciğer kanseri tedavisinde kullanılan diğer cerrahi işlemlerden daha az invaziv bir seçenektir. Ancak, cerrahi işlem sonrası enfeksiyon, kanama, solunum sorunları ve ağrı gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, her hastanın durumu farklıdır ve tedavi planı bireysel olarak belirlenir.

Segmentektominin yanı sıra, akciğer kanseri tedavisinde diğer cerrahi işlemler de uygulanabilir. Bunlar arasında lobektomi (tüm bir lobun çıkarılması) ve çökertici tedavi (wedge rezeksiyonu) yer alır.

Cerrahi İşlemde Komplikasyonlar

Cerrahi işlem, akciğer kanseri tedavisinde bir seçenek olmasına rağmen, bazı riskler ve komplikasyonlarla da birlikte gelebilir. Bunlar şunları içerebilir:

 • Kanama: Cerrahi işlem sırasında kanama oluşabilir. Nadir durumlarda, kanama hayati tehlike oluşturabilir ve yeniden ameliyat gerektirebilir.
 • Enfeksiyon: Cerrahi işlem sonrası enfeksiyon gelişebilir. Bu enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir, ancak bazen ek tedavilere ihtiyaç duyulabilir.
 • Solunum problemleri: Akciğer cerrahisi sonrası solunum problemleri ortaya çıkabilir. Bu durumlar, solunum fonksiyonlarını takip etmek ve gerektiğinde oksijen tedavisi veya solunum egzersizleri gibi tedaviler uygulamak için hastanede kalınmasını gerektirebilir.
 • Ağrı: Cerrahi işlem sonrası ağrı ortaya çıkabilir. Bu durum, ağrı kesiciler gibi ilaçlarla tedavi edilir.
 • Pnömotoraks: Cerrahi işlem sonrası göğüs boşluğunda hava birikmesi, yani pnömotoraks ortaya çıkabilir. Bu durum, hastanın solunumunu etkileyebilir ve tedavi gerektirir.
 • Lenfödem: Akciğer kanseri cerrahisi sonrası, bazı hastalarda kol veya bacaklarda şişme gibi lenfödem oluşabilir.
 • Diğer riskler: Cerrahi işlem sonrası diğer riskler de ortaya çıkabilir, örneğin kalp problemleri, beyin fonksiyonlarındaki değişiklikler, kan pıhtıları ve diğer sağlık sorunları.

Bu komplikasyonlar, her hastanın durumuna ve cerrahi işlemin türüne bağlı olarak değişebilir. Cerrahi işlem öncesinde doktorla konuşarak, riskleri anlamak ve tedaviden beklentileri anlamak önemlidir.

Akciğer Kanseri Cerrahi İşlemlerinden Sonra Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

Akciğer kanseri cerrahi işlemlerinden sonra, hastaların iyileşme süreci ve sonrasındaki bakım süreci önemlidir. İşte yapılması gerekenler:

 • İzlem: Cerrahi işlem sonrası, doktorlar hastaları düzenli aralıklarla izlerler. Bu takip, kanserin geri dönüp dönmediğini kontrol etmek, işlem sonrası komplikasyonları takip etmek ve iyileşme sürecindeki ilerlemeyi takip etmek için yapılır.
 • Tedavi planı: Cerrahi işlem sonrası, doktorlar genellikle hastalar için bir tedavi planı oluştururlar. Bu plan, kanserin yayılmasını önlemek için kemoterapi, radyasyon veya diğer tedavileri içerebilir.
 • Ağrı yönetimi: Cerrahi işlem sonrası ağrı yönetimi önemlidir. Ağrı, hastanın iyileşme sürecini yavaşlatabilir ve diğer komplikasyonlara neden olabilir. Doktorlar genellikle ağrı kesicilerle birlikte diğer yöntemler de kullanırlar, örneğin masaj, akupunktur veya yoga gibi doğal yöntemler.
 • Solunum egzersizleri: Cerrahi işlem sonrası solunum problemleri ortaya çıkabilir. Solunum egzersizleri, akciğerlerin daha iyi çalışmasını sağlayarak bu sorunları önleyebilir.
 • Diyet: Cerrahi işlem sonrası sağlıklı bir diyet, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Doktorlar genellikle hastalara protein açısından zengin bir diyet önerirler ve sigara içen hastaların sigarayı bırakmalarını önerirler.
 • Fiziksel aktivite: Cerrahi işlem sonrası hastalar, fiziksel aktivite konusunda doktorlarının önerilerine uymalıdır. Hareket etmek, kasları güçlendirmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için önemlidir. Ancak, aşırı zorlama veya yorucu aktivitelerden kaçınılmalıdır.
 • Psikolojik destek: Cerrahi işlem sonrası hastalar, kanserle başa çıkmak ve iyileşme sürecinde psikolojik destek alabilirler. Bu destek, terapi, destek grupları veya danışmanlık gibi farklı şekillerde sağlanabilir.

Cerrahi işlem sonrası dikkatli bir bakım, hastaların daha hızlı iyileşmesine ve kanserin geri dönmesini önlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, doktorların önerilerine uymak ve herhangi bir sorun ortaya çıkarsa hemen doktorlarına başvurmak önemlidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Uzm Dr Zarifa Achikgoz
Göğüs Hastalıkları
Uzm.Dr. Zarifa Achıkgoz
Uzm Dr Sevtap Duzguncinar
Göğüs Hastalıkları
Uzm.Dr. Sevtap Düzgünçınar
Doc Dr Ergun Ucar
Göğüs Hastalıkları
Doç. Dr. Ergün Uçar

İlgili Birimler