Birim Görselleri

Çocuk Nefroloji Hastalıkları

Birim Hızlı Erişim

Prof Dr Faysal Gok
Prof. Dr. Faysal Gök

Bölüm Doktorları

Ankara Hastanesi
Kuzey Ankara Hastanesi
Mesaj Yolla
Whatsapp Bilgi Hattımızdan Hızlı Etkileşim Kurarak Hasta Hizmetleri asistanımız ile Görüşün
Şimdi Arayın
Bizi Arayarak A life Danışmanından Tedavilerimiz Hakkında Bilgi ve Randevu Alabilirsiniz.
Hızlı Randevu
Web Sitemiz Üzerinden İstediğiniz Uzman Hekimi ve Tarihi Kendiniz Belirleyerek Randevu Oluşturun.

Çocuk Nefroloji Nedir ?

Çocuk Nefrolojisi, çocuklarda böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisini içeren tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Bu alan, çocuklarda görülen böbrek fonksiyon bozuklukları, böbrek iltihabı, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve böbrek hastalıkları nedeniyle yüksek tansiyon gibi durumları kapsar. Ayrıca, böbrek yetmezliği (akut ve kronik) ve diyaliz tedavisi gerektiren durumlarla da ilgilenir. Çocuk Nefrolojisi, yetişkin nefrolojisinden farklı olarak, çocukların büyüme ve gelişim özelliklerini de göz önünde bulundurarak, çocuklara özgü tedavi yaklaşımları ve yöntemleri geliştirir.

Çocuk Nefroloji Hastalıkları Nelerdir ?

Çocuk Nefroloji, çocuklarda görülen böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tanı ve tedavisini içeren bir tıbbi uzmanlık dalıdır.

Bu alanda ele alınan başlıca hastalıklar ve durumlar şunlardır:

 1. İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): Çocuklarda sık görülen bu enfeksiyonlar, özellikle genç kız çocuklarında yaygındır ve tedavi edilmezse böbreklere zarar verebilir.
 2. Vesikoureteral Reflü (VUR): İdrarın böbreklere geri kaçması durumudur ve İYE’ye neden olabilir.
 3. Nefritik ve Nefrotik Sendromlar:
  • Nefritik Sendrom: Böbrek iltihabıyla karakterize, kanlı idrar ve hipertansiyon gibi belirtiler gösterir.
  • Nefrotik Sendrom: Yüksek protein kaybı, ödem ve düşük kan protein seviyeleri ile karakterize bir durumdur.
 4. Akut Böbrek Yetmezliği (ABY): Böbreklerin ani ve ciddi bir şekilde işlevini kaybetmesi durumudur ve çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilir.
 5. Kronik Böbrek Hastalığı (KBH): Böbrek fonksiyonlarının zamanla azalması ve tedavi edilmezse son evre böbrek yetmezliğine yol açabilen durumdur.
 6. Böbrek Taşları: Çocuklarda daha az sık görülse de, ağrı ve idrarda kan gibi belirtilere neden olabilir.
 7. Hipertansiyon: Böbrek hastalıkları, çocuklarda yüksek tansiyona neden olabilir ve bu durum kalp ve damar sağlığı için risk oluşturur.
 8. İdrar Kaçırma ve İşeme Bozuklukları: Gece yatak ıslatma veya gündüz istemsiz idrar kaçırma gibi durumlar, altta yatan bir böbrek veya idrar yolu probleminden kaynaklanabilir.
 9. Glomerül Hastalıkları: Böbreğin filtreleme birimleri olan glomerüllerin etkilendiği hastalıklardır.
 10. Tübüler Hastalıklar: Böbreklerin tübüllerinin etkilendiği, elektrolit ve asit-baz dengesinin bozulduğu durumlardır.

Çocuk Nefrolojisi, bu ve benzeri pek çok durumun tedavisinde uzmanlaşmış olup, genellikle çocukların büyüme ve gelişimlerini göz önünde bulundurarak, yaşa özel tedavi yöntemleri uygular.

Çocuk Nefroloji – İdrar Yolu Enfeksiyonları

Çocuk Nefrolojisi alanında idrar yolu enfeksiyonları (İYE), önemli bir sağlık sorunudur ve çocuklarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. İYE’nin tanı, tedavi ve yönetimi çocukların sağlığı için kritik önem taşır.

Idrar Yolu Enfeksiyonlari IYE

Nedir?

İYE, çocuklarda idrar yolunun herhangi bir bölümünün (böbrekler, üreterler, mesane, üretra) mikroorganizmalar, genellikle bakteriler, tarafından enfekte olması durumudur. Enfeksiyonlar genellikle mesaneden başlayıp üst idrar yollarına doğru ilerleyebilir.

Belirtiler

İYE’nin belirtileri çocuğun yaşı ve enfeksiyonun yerleştiği bölgeye göre değişkenlik gösterir. Genel belirtiler şunları içerebilir:

 • Ateş
 • İdrar yaparken yanma veya ağrı
 • Sık idrara çıkma veya idrar kaçırma
 • Karın veya sırt ağrısı
 • Bulanık veya kanlı idrar
 • Kötü kokulu idrar
 • İştahsızlık, huzursuzluk

Teşhis

Teşhis genellikle idrar testleriyle yapılır. İdrar kültürü, enfeksiyonun neden olduğu bakterileri tespit etmek için kullanılır. Bazen ultrason veya diğer görüntüleme testleri de enfeksiyonun böbreklere zarar verip vermediğini anlamak için yapılır.

Tedavi

Tedavi genellikle oral antibiyotiklerle yapılır. Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak, bazı durumlarda intravenöz antibiyotikler veya hastanede tedavi gerekebilir. Tedavi süresi genellikle birkaç gün ila birkaç hafta arasında değişir.

Önleme ve Yönetim

İYE’nin önlenmesi ve yönetimi için aşağıdaki adımlar önerilir:

 • Yeterli sıvı alımı
 • Düzenli idrar yapma alışkanlığı
 • Tuvalet hijyenine dikkat etmek
 • Kabızlığın önlenmesi
 • Gerekirse, tekrarlayan İYE’ler için düşük dozda antibiyotikler

Çocuklarda İYE, tedavi edilmezse böbreklerde hasara ve kronik böbrek hastalığına yol açabilir. Bu nedenle, İYE belirtileri görüldüğünde hızlı bir şekilde tıbbi yardım almak önemlidir.

Çocuk Nefroloji – Vesikoureteral Reflü (VUR)

Vesikoureteral Reflü (VUR), çocuk nefrolojisi alanında önemli bir durumdur ve çocuklarda idrar yolu problemlerinin yaygın nedenlerinden biridir.

Vesikoureteral Reflu VUR

Nedir?

VUR, idrarın mesaneden üreterler yoluyla geriye doğru böbreklere kaçmasını ifade eder. Normalde, idrar böbreklerden mesaneye doğru akar ve buradan vücut dışına atılır. VUR’da bu doğal akış tersine döner, böylece idrar mesaneden üreterlere ve bazen böbreklere geri akabilir.

Derecelendirme

VUR, genellikle beş dereceye ayrılır:

 1. Derece I: İdrar sadece üreterlere geri akar.
 2. Derece II-IV: İdrar üreterlere ve böbreklere geri akar, üreter ve böbrek pelvisinde genişleme olabilir.
 3. Derece V: Şiddetli VUR, üreterlerde ve böbrek pelvisinde belirgin genişleme ve bükülme ile karakterizedir.

Belirtiler

VUR genellikle belirti vermez ve sıklıkla tesadüfen veya idrar yolu enfeksiyonları (İYE) nedeniyle yapılan araştırmalar sırasında tespit edilir. Belirtiler şunları içerebilir:

 • İYE belirtileri (ateş, idrar yaparken ağrı, sık idrara çıkma)
 • Karın ağrısı
 • Böbrek enfeksiyonları

Teşhis

VUR teşhisi genellikle İYE geçiren çocuklarda yapılan tetkiklerle konur. Görüntüleme testleri arasında böbrek ultrasonografisi ve voiding sistoureterogram (VCUG) bulunur. VCUG, idrar yollarının röntgen filmi alınırken mesaneye kontrast madde verilmesini içerir.

Tedavi

Tedavi, VUR’un derecesine ve çocuğun genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir:

 • Düşük dereceli VUR genellikle kendiliğinden düzelir. Bu durumlarda, düşük doz antibiyotikler ve düzenli izlem önerilebilir.
 • Daha yüksek dereceli VUR durumunda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi, üreterin mesane içine giriş şeklini düzeltmeyi amaçlar.
 • Tüm durumlarda, İYE’yi önlemek için idrar hijyeni önemlidir.

Önleme ve Yönetim

VUR yönetimi, İYE’nin önlenmesi ve böbrek hasarının izlenmesini içerir. Ayrıca, düzenli tıbbi takip ve gerektiğinde tedavi revizyonları önemlidir.

VUR, özellikle tedavi edilmediğinde veya geç tanı konulduğunda böbrek hasarına ve uzun vadeli böbrek sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, çocuklarda İYE geçiren veya VUR belirtileri gösteren çocukların erken değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi önemlidir.

Çocuk Nefroloji – Nefritik ve Nefrotik Sendromlar

Çocuk Nefrolojisi alanında, Nefritik ve Nefrotik Sendromlar önemli sağlık sorunları arasında yer alır. Her iki durum da böbreklerin işlevlerini etkileyen ciddi hastalıklardır, ancak farklı belirtiler ve tedavi gereksinimleriyle karakterizedirler.

Nefritik ve Nefrotik Sendromlar

Nefritik Sendrom

Nefritik Sendrom, böbreklerin iltihaplanması ve hasar görmesiyle ilişkilidir. Bu durum genellikle böbreklerin filtreleme birimleri olan glomerüllerdeki bir problem nedeniyle ortaya çıkar.

Belirtiler
 • Kanlı idrar (hematüri)
 • Yüz ve/veya bacaklarda ödem
 • Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon)
 • Azalan idrar çıkışı
 • Bazen yorgunluk ve halsizlik
Teşhis ve Tedavi

Teşhis için idrar testleri, kan testleri ve bazen böbrek biyopsisi gerekebilir. Tedavi, altta yatan nedeni ele almayı ve böbrek fonksiyonlarını desteklemeyi içerir. Bu, ilaç tedavisi, tansiyon kontrolü ve bazen diyet değişikliklerini kapsar.

Nefrotik Sendrom

Nefrotik Sendrom, böbreklerin protein sızdırması ve vücutta aşırı sıvı birikmesiyle karakterize edilir. Bu durum genellikle glomerüllerin hasar görmesi nedeniyle ortaya çıkar.

Belirtiler
 • Şiddetli ödem, özellikle yüzde, ayaklarda ve karın bölgesinde
 • Proteinüri (idrarda yüksek protein)
 • Hipoproteinemi (kandaki düşük protein seviyeleri)
 • Hiperlipidemi (kandaki yüksek yağ seviyeleri)
 • Azalan idrar çıkışı
Teşhis ve Tedavi

Teşhis, idrar ve kan testleriyle yapılır. Tedavi genellikle kortikosteroidler ve diğer immünsupresif ilaçlarla yapılır. Ayrıca, ödemi azaltmak için diyet ve su kısıtlamaları önemli olabilir.

Her iki sendrom da ciddi böbrek hasarına yol açabilir ve uzun vadeli takip ve tedavi gerektirebilir. Özellikle Nefrotik Sendrom, tedaviye yanıt vermeyen veya sık tekrarlayan durumlarda daha karmaşık tedavi yaklaşımlarını gerektirebilir.

Çocuklarda herhangi bir nefritik veya nefrotik sendrom belirtisi fark edildiğinde erken tıbbi müdahale önemlidir. Bu durumlar, erken teşhis ve uygun tedavi ile yönetilebilir, böylece çocuğun uzun vadeli sağlığı ve yaşam kalitesi korunabilir.

Çocuk Nefroloji – Akut Böbrek Yetmezliği (ABY)

Çocuk Nefrolojisi alanında Akut Böbrek Yetmezliği (ABY), çocukların böbreklerinin kısa sürede normal işlevlerini kaybetmesi durumudur. Bu durum, böbreklerin atıkları filtreleyememesi ve vücudun elektrolit dengesini düzenleyememesiyle karakterizedir.

Akut Bobrek Yetmezligi ABY

Nedenleri

ABY’nin çeşitli nedenleri olabilir, bunlar genellikle üç ana kategoriye ayrılır:

 1. Prerenal Nedenler: Böbreklere yeterli kan akışının olmaması durumları (örneğin, dehidratasyon, şok, kalp yetmezliği).
 2. Renal Nedenler: Böbreklerin kendisine ait hastalıklar (örneğin, glomerülonefrit, böbrek enfeksiyonları, toksik maddelere maruz kalma).
 3. Postrenal Nedenler: İdrarın vücuttan atılmasını engelleyen durumlar (örneğin, idrar yolu tıkanıklıkları).

Belirtiler

ABY’nin belirtileri altta yatan nedenlere göre değişebilir, ancak genel belirtiler şunlardır:

 • İdrar miktarında azalma
 • Vücutta sıvı birikmesi (ödem)
 • Nefes darlığı
 • Yorgunluk ve halsizlik
 • İştahsızlık
 • Bulantı ve kusma
 • Zihinsel durum değişiklikleri

Teşhis

Teşhis için idrar analizi, kan testleri (örneğin, kreatinin ve kan üre azotu seviyeleri), ve bazen ultrason gibi görüntüleme testleri kullanılır.

Tedavi

Tedavi, ABY’nin nedenine ve şiddetine bağlıdır. Prerenal ve postrenal nedenler genellikle altta yatan nedenin düzeltilmesiyle çözülür. Renal nedenler daha karmaşık tedaviler gerektirebilir ve bazen geçici olarak diyalize ihtiyaç duyulabilir. Tedavi sürecinde sıvı ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi, böbrekleri koruyucu ilaçlar ve bazen antibiyotikler kullanılabilir.

Önem ve Uzun Vadeli Etkiler

ABY, hızlı ve etkili bir müdahale gerektirir çünkü tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme yol açabilir. Çocuklarda ABY’nin zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmesi, genellikle tam iyileşmeyle sonuçlanır.

Ancak, bazı durumlarda, özellikle altta yatan ciddi hastalıklar varsa, böbreklerde kalıcı hasar oluşabilir. Bu nedenle, ABY’nin erken tanı ve tedavisi çocuk nefrolojisinde büyük önem taşır.

Çocuk Nefroloji – Kronik Böbrek Hastalığı (KBH)

Çocuk Nefroloji alanında Kronik Böbrek Hastalığı (KBH), çocuklarda böbreklerin uzun süreli işlev bozukluğunu ifade eder ve genellikle böbreklerin kademeli olarak hasar görmesi ve işlevlerini yitirmesiyle karakterizedir.

Kronik Bobrek Hastaligi KBH

Nedenleri

KBH’nin nedenleri çeşitlilik gösterir ve şunları içerebilir:

 • Doğuştan böbrek anomalileri
 • Genetik hastalıklar (örneğin, polikistik böbrek hastalığı)
 • Glomerül hastalıkları
 • İdrar yolu enfeksiyonları ve vesikoureteral reflü gibi üriner sistem bozuklukları
 • İdrar yolu tıkanıklıkları
 • Sistemik hastalıklar (örneğin, diyabet veya lupus)

Belirtiler

KBH’nin erken evrelerinde belirti vermemesi yaygındır. Belirtiler genellikle hastalık ilerledikçe ortaya çıkar ve şunları içerebilir:

 • İştahsızlık, halsizlik, yorgunluk
 • Büyüme geriliği
 • Kas krampları ve kemik ağrıları
 • Yüksek tansiyon
 • Anemi
 • Sık idrar yolu enfeksiyonları
 • Nörolojik değişiklikler

Teşhis

KBH teşhisi genellikle böbrek fonksiyon testleri, idrar analizi, ve böbrek ultrasonografisi gibi görüntüleme testleri ile konulur. Böbrek biyopsisi bazen hastalığın nedenini belirlemek için gerekli olabilir.

Tedavi

KBH’nin tedavisi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı ve semptomları kontrol altına almayı amaçlar. Bu, genellikle aşağıdakileri içerir:

 • Kan basıncını kontrol altına almak için ilaç tedavisi
 • Protein ve sodyum alımının düzenlenmesi gibi diyet değişiklikleri
 • Anemi ve kemik mineral bozukluklarını tedavi etmek için ilaçlar
 • Gerektiğinde büyüme hormonu tedavisi

Uzun Vadeli Yönetim ve Prognoz

KBH’nin ilerlemesi durdurulamasa da, uygun tedavi ve takip ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir. Son evre böbrek hastalığına (SEBH) ulaşan çocuklar için diyaliz veya böbrek nakli seçenekleri değerlendirilir.

KBH’nin yönetimi, çocuğun büyüme ve gelişimini desteklemek ve eşlik edebilecek diğer sağlık sorunlarını yönetmek için uzun vadeli ve kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. Erken tanı ve düzenli takip, çocuklarda KBH’nin yönetiminde kritik öneme sahiptir.

Çocuk Nefroloji – Böbrek Taşları

Çocuk Nefrolojisi alanında böbrek taşları, çocuklarda daha az yaygın olmakla birlikte önemli bir sağlık sorunudur. Böbrek taşları, böbreklerde veya idrar yolunda kristalleşmiş mineraller ve tuzlardan oluşan sert kütlelerdir.

Bobrek Taslari

Nedenleri

Çocuklarda böbrek taşlarının oluşumuna yol açan faktörler arasında şunlar bulunabilir:

 • Yetersiz sıvı alımı ve dehidrasyon
 • Ailede böbrek taşı öyküsü
 • Belirli diyet alışkanlıkları (yüksek tuz veya protein alımı gibi)
 • Bazı metabolik bozukluklar (örneğin, hiperkalsiüri, hipersüri, sistinüri)
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Belirli ilaçlar

Belirtiler

Böbrek taşlarının belirtileri taşın büyüklüğüne ve yerleşim yerine bağlı olarak değişebilir. Genel belirtiler şunlardır:

 • Sırtta, yanlarda veya alt karın bölgesinde ağrı
 • İdrar yaparken ağrı
 • İdrarda kan (hematüri)
 • Bulantı ve kusma
 • Sık idrara çıkma veya idrar yapmada zorlanma

Teşhis

Böbrek taşlarının teşhisi genellikle ultrason ve bazen bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ile yapılır. Ayrıca, idrar testleri ve kan testleri de taşların nedenini anlamak için yapılabilir.

Tedavi

Tedavi, taşın büyüklüğüne, tipine ve semptomlara göre değişir. Tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

 • Bol sıvı tüketimi ile küçük taşların doğal yolla atılmasının teşviki
 • Ağrı kontrolü için ağrı kesiciler
 • Taşın nedenine yönelik diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri
 • Daha büyük taşlar için cerrahi müdahale veya taş kırma tedavileri (örneğin, litotripsi)

Önleme

Böbrek taşlarının önlenmesi için yeterli sıvı alımı, dengeli bir diyet ve gerekirse ilaç tedavileri önerilebilir. Ayrıca, altta yatan metabolik bozukluklar varsa bunların tedavisi de önemlidir.

Çocuklarda böbrek taşları, uygun teşhis ve tedavi ile başarılı bir şekilde yönetilebilir. Erken müdahale, taşların büyümesini önleyebilir ve uzun vadeli komplikasyon riskini azaltabilir.

Çocuk Nefroloji – Hipertansiyon

Çocuk Nefrolojisi alanında hipertansiyon, çocuklarda tansiyonun anormal derecede yüksek olması durumunu ifade eder ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocuklardaki hipertansiyon genellikle böbrek hastalıklarına bağlıdır, ancak başka nedenler de olabilir.

Hipertansiyon

Nedenleri

Çocuklarda hipertansiyonun olası nedenleri arasında şunlar yer alabilir:

 • Böbrek hastalıkları (örneğin, glomerülonefrit, kronik böbrek hastalığı)
 • Üriner sistem anomalileri
 • Endokrin hastalıkları (örneğin, tiroid hastalıkları, adrenal bez hastalıkları)
 • Genetik faktörler
 • Obezite
 • Bazı ilaçların yan etkileri
 • Nadiren, primer hipertansiyon (yetişkinlerde daha yaygın)

Belirtiler

Çoğu çocukta hipertansiyon belirti vermez ve genellikle rutin sağlık kontrolleri sırasında tespit edilir. Belirgin belirtiler oluşursa, şunlar olabilir:

 • Baş ağrısı
 • Huzursuzluk
 • Yorgunluk
 • Görme problemleri
 • Burun kanaması

Teşhis

Hipertansiyonun teşhisi, çocuğun tansiyonunun tekrar tekrar ölçülmesiyle yapılır. Tansiyonun sürekli olarak normalin üzerinde olması durumunda, hipertansiyon teşhisi konur. Altta yatan nedenleri belirlemek için böbrek fonksiyon testleri, idrar analizi, kan testleri ve bazen ekokardiyogram veya böbrek ultrasonu gibi görüntüleme testleri yapılır.

Tedavi

Tedavi, hipertansiyonun nedenine ve şiddetine bağlıdır ve şunları içerebilir:

 • Yaşam tarzı değişiklikleri (sağlıklı diyet, düzenli egzersiz, kilo kontrolü)
 • Tuz alımının azaltılması
 • Gerekirse ilaç tedavisi (antihipertansif ilaçlar)
 • Altta yatan nedenin tedavisi (örneğin, böbrek hastalıkları için özel tedaviler)

Önleme ve Uzun Vadeli Bakım

Hipertansiyonun yönetimi, çocuğun genel sağlık durumunu iyileştirmeyi ve olası komplikasyonları önlemeyi amaçlar. Düzenli tıbbi takip ve yaşam tarzı değişiklikleri, hipertansiyonun kontrol altına alınmasında önemli rol oynar. Hipertansiyon, erken teşhis ve uygun tedavi ile etkin bir şekilde yönetilebilir ve çocuğun uzun vadeli sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilebilir.

Çocuk Nefroloji – İdrar Kaçırma ve İşeme Bozuklukları

Çocuk Nefrolojisi, çocuklarda idrar kaçırma ve işeme bozuklukları gibi üriner sistem problemleriyle de ilgilenir. Bu durumlar, çocukların hem fiziksel hem de sosyal sağlıklarını etkileyebilir ve uygun tıbbi müdahale gerektirebilir.

Idrar Kacirma ve Iseme Bozukluklari

İdrar Kaçırma (Enürezis)

İdrar kaçırma, özellikle gece yatak ıslatma (nocturnal enürezis) olarak bilinen, çocuklarda yaygın bir durumdur. Genellikle, çocukların mesane kontrolünü geliştirmeleri sürecinin bir parçasıdır, ancak bazı durumlarda altta yatan tıbbi sorunların bir belirtisi olabilir.

Nedenleri
 • Gelişimsel gecikmeler
 • Aşırı aktif mesane
 • Genetik faktörler
 • Uyku apnesi
 • Kabızlık
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Nadiren, anatomik anormallikler veya nörolojik sorunlar
Tedavi

Tedavi genellikle davranışsal ve yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Ayrıca, gerekli durumlarda alarm cihazları, ilaç tedavileri ve psikolojik destek de uygulanabilir.

İşeme Bozuklukları

İşeme bozuklukları, çocuklarda gündüz idrar kaçırma, sık veya acil idrara çıkma ihtiyacı gibi durumları içerir. Bu tür bozukluklar, çocuğun günlük yaşamını ve sosyal etkileşimlerini olumsuz etkileyebilir.

Nedenleri
 • Aşırı aktif mesane
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Kabızlık
 • Stres ve anksiyete
 • İşeme alışkanlıklarındaki düzensizlikler
 • Nadiren, altta yatan anatomik veya nörolojik sorunlar
Tedavi

Tedavi, davranışsal değişiklikler, mesane eğitimi programları, ve bazen ilaç kullanımını içerebilir. Psikolojik danışmanlık da bazı durumlarda faydalı olabilir.

Önem ve Yaklaşım

İdrar kaçırma ve işeme bozuklukları, çocuklarda yaygın olarak görülen durumlardır ve genellikle ciddi bir sağlık sorunu oluşturmazlar.

Ancak, bu durumlar çocuğun kendine olan güvenini ve sosyal etkileşimlerini etkileyebileceği için, duyarlı ve destekleyici bir yaklaşım gerektirir. Altta yatan herhangi bir tıbbi sorunun tanı ve tedavisi, çocuğun genel sağlığı ve refahı için önemlidir.

Çocuklarda idrar kaçırma ve işeme bozuklukları durumlarında erken müdahale, uzun vadeli sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Çocuk Nefroloji – Glomerül Hastalıkları

Çocuk Nefrolojisi alanında glomerül hastalıkları, böbreklerin filtreleme birimleri olan glomerüllerin etkilendiği durumları ifade eder. Bu hastalıklar, çocuklarda böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir ve çeşitli semptomlara neden olabilir.

Glomerul Hastaliklari

Glomerüller Nedir?

Glomerüller, böbreklerdeki küçük kan damarları yumağıdır ve vücuttaki fazla sıvı ve atıkların süzülmesinde önemli bir rol oynarlar. Sağlıklı glomerüller, kanın süzülmesine izin verirken, proteinlerin ve kan hücrelerinin idrara geçmesini engeller.

Glomerül Hastalıklarının Türleri
 1. Akut Glomerülonefrit (AGN): Genellikle enfeksiyonlardan sonra gelişir ve böbreklerin iltihaplanmasına neden olur.
 2. Kronik Glomerülonefrit: Uzun süreli böbrek hasarına ve işlev kaybına yol açabilir.
 3. Minimal Değişiklik Hastalığı (MDH): Çocuklarda en sık görülen nefrotik sendrom nedenidir.
 4. Fokal Segmental Glomerüloskleroz (FSGS): Glomerüllerin yara dokusu oluşumu ile karakterizedir.
 5. IgA Nefropatisi: IgA antikorlarının böbreklerde birikmesiyle karakterize bir durumdur.
 6. Membranöz Nefropati: Böbreklerin ince filtreleme tabakalarında kalınlaşma ile karakterizedir.

Belirtiler

Glomerül hastalıklarının belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

 • Kanlı veya köpüklü idrar (hematüri veya proteinüri)
 • Yüzde, ayaklarda veya bacaklarda şişme (ödem)
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 • Azalan idrar çıkışı
 • Halsizlik ve yorgunluk

Teşhis

Teşhis genellikle idrar ve kan testleri, böbrek fonksiyon testleri ve bazen böbrek biyopsisi ile yapılır. Ultrason ve diğer görüntüleme testleri de kullanılabilir.

Tedavi

Tedavi, hastalığın tipine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

 • İmmünsupresif ilaçlar ve kortikosteroidler
 • Tansiyonu düzenleyen ilaçlar
 • Diyet değişiklikleri (örneğin, tuz ve protein kısıtlaması)
 • Su ve sıvı alımının düzenlenmesi
 • Gerektiğinde diyaliz veya böbrek nakli

Önem ve Uzun Vadeli Bakım

Glomerül hastalıkları, çocuklarda ciddi böbrek hasarına ve kronik böbrek hastalığına yol açabilir. Erken tanı ve uygun tedavi, böbrek fonksiyonlarının korunmasında ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılmasında önemlidir. Bu hastalıkların yönetimi, uzun vadeli takip ve çocuğun yaşına uygun özel bakım gerektirir.

Çocuk Nefroloji – Tübüler Hastalıklar

Çocuk Nefrolojisi alanında tübüler hastalıklar, böbreklerin tübüllerini etkileyen durumları ifade eder. Böbrek tübülleri, glomerüller tarafından süzülen sıvının geçtiği ve gereken maddelerin emildiği veya atıkların idrara eklediği ince kanallardır. Bu hastalıklar, genellikle elektrolit ve asit-baz dengesini etkileyerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

Tubuler Hastaliklar

Tübüler Hastalıkların Türleri

 1. Renal Tübüler Asidoz (RTA): Vücudun asit-baz dengesini koruyamaması durumudur. RTA, genellikle idrarda asit atılımının azalmasıyla karakterizedir.
 2. Bartter Sendromu: Böbrek tübüllerinde tuz ve su emiliminin bozulduğu nadir bir durumdur.
 3. Gitelman Sendromu: Tuz ve magnezyumun böbreklerde geri emilimini etkileyen genetik bir hastalıktır.
 4. Fanconi Sendromu: Birden fazla madde (örneğin, glukoz, amino asitler, fosfat) emiliminde bozukluk gösterir.
 5. Nefrojenik Diabetes Insipidus: Böbreklerin antidiüretik hormona (ADH) yanıt verememesi sonucu aşırı idrar üretimiyle karakterizedir.

Belirtiler

Tübüler hastalıkların belirtileri hastalığın türüne bağlı olarak değişir, ancak genel belirtiler şunları içerebilir:

 • Sık idrara çıkma ve aşırı susuzluk
 • Büyüme geriliği
 • Kas zayıflığı ve yorgunluk
 • Kemik deformiteleri ve raşitizm
 • Elektrolit dengesizlikleri (örneğin, hipokalemi, hipomagnezemi)
 • Asidoz belirtileri

Teşhis

Teşhis genellikle idrar ve kan testleri, elektrolit düzeylerinin incelenmesi ve bazen genetik testlerle yapılır. Böbrek fonksiyonlarının detaylı değerlendirilmesi için ek testler gerekebilir.

Tedavi

Tedavi, hastalığın tipine ve şiddetine bağlıdır ve şunları içerebilir:

 • Elektrolit ve asit-baz dengesini düzelten ilaçlar
 • Özel diyet düzenlemeleri
 • Gerektiğinde takviyeler (örneğin, potasyum veya fosfat takviyeleri)
 • Altta yatan nedenin tedavisi

Önem ve Uzun Vadeli Bakım

Tübüler hastalıklar, çocukların büyüme ve gelişimi üzerinde önemli etkileri olabilecek karmaşık durumlardır. Erken tanı ve etkin tedavi, hastalığın semptomlarını kontrol altına alabilir ve çocuğun genel sağlık durumunu iyileştirebilir. Bu hastalıkların yönetimi, genellikle uzun vadeli takip ve özel tıbbi bakım gerektirir. Özellikle elektrolit ve asit-baz dengesinin düzenli olarak izlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması, çocuğun sağlığını korumak için önemlidir.

Prof.Dr. Faysal Gök – Çocuk Nefroloji Uzmanı

A Life Sağlık Grubu – Ankara Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Faysal Gök, çocuk nefrolojisi alanında deneyimli bir uzmandır. Çocuk Nefrolojisi bölümü, çocuklarda böbreklerle ilgili çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisine odaklanır.

Prof. Dr. Faysal Gök ve ekibi, çocuklarda böbrek hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve hipertansiyon gibi durumları ele alır. Ayrıca, böbrek yetmezliği (hem akut hem de kronik) ve bu durumların gerektirdiği diyaliz tedavileri konusunda da uzmanlık sahibidir.

Tedavi süreci, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilir ve çocukların yaşına, büyüme ve gelişim özelliklerine uygun yöntemler kullanılır. Bu kapsamda, Prof. Dr. Faysal Gök ve ekibi, hasta ve ailelerine detaylı bilgilendirme yaparak, tedavi sürecine aktif katılımını teşvik eder.

Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavileri, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, gerekirse cerrahi müdahaleler ve diyaliz tedavileri yer alabilir. Ayrıca, hastaların uzun vadeli takibi ve böbrek sağlığının korunması için gerekli önlemler de bu bölümün hizmetleri arasındadır.

Hastalar ve aileler, Prof. Dr. Faysal Gök ve ekibinden, çocuk nefrolojisiyle ilgili detaylı ve kişiye özel bilgi alabilirler. Ancak, en doğru ve güncel bilgi için doğrudan hastanenin ilgili bölümüyle iletişime geçmek her zaman en iyisidir.

Bölüm Hastalıklar

Wilms Tümörü (Nefroblastom)
Wilms Tümörü (Nefroblastom) Nedir ? Wilms tümörü, böbreklerde çocukluk çağı kanserlerinin...
Çocuklarda İdrar Kaçırma
Çocuklarda idrar kaçırma, gece uykusu sırasında çocukların istem dışı olarak idrar...
Böbrek Büyümesi
Böbrek büyümesi veya diğer böbrek hastalıklarıyla ilgilenen tıp uzmanı, "Nefroloji"...
Böbrek İltihabı
Böbrek iltihabı (pyelonefrit) gibi böbrek hastalıkları, genellikle "Nefroloji" adı...
Böbrek Yetmezliği
Eğer böbrek sorunlarınız veya böbrek yetmezliğiniz varsa, bir nefroloji uzmanına...

Bölüm Makaleleri

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), idrar yollarının (böbrekler,...
Hidronefroz Belirtileri Nelerdir?
Hidronefroz, böbreğin idrar akışının bir engel nedeniyle...
Hidronefroz Nedir ?
Hidronefroz tedavisi,nin temel nedenin belirlenmesine...
Addison Hastalığı Nedir ?
Addison Hastalığı'nın Nedeni adrenal bezlerin yetersiz...
Glomerülonefrit Nedir ?
Glomerülonefrit, genellikle bağışıklık sisteminin anormal...
Diyaliz Nedir ?
Diyaliz, kanın vücut dışında bir makineden geçirilerek...
Böbrek Hastalıkları Nelerdir?
Böbrek hastalıkları, böbreklerin işlevlerini etkileyen...
Nefroloji Nedir?
Nefroloji, böbrek hastalıklarıyla ilgilenen tıbbi bir...
Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir ?
Nefroloji Hastalıkları-Kronik böbrek yetmezliği, böbreklerin...
Akut Böbrek Yetmezliği Nedir ?
Akut böbrek yetmezliği, tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara...

Bölüm İşlemler