Kalp Ameliyatları Nelerdir ?

Kalp Ameliyatları Nelerdir ?

İçindekiler

14 KalpKrizi 01

Kalp ameliyatı, kalpte meydana gelen çeşitli hastalıkların tedavisinde uygulanan cerrahi bir prosedürdür. Kalp ameliyatı, kalp kapakları, damarlar veya kalbin kendisi gibi çeşitli kısımlarını etkileyen sorunları tedavi etmek için yapılabilir. Bu tür sorunlar arasında kalp kapakçıkları daralması, kalp krizi sonrası oluşan kalp hasarı, koroner arter hastalığı gibi kalbi besleyen damarlarda darlık ya da tıkanıklık, kalp delikleri gibi rahatsızlıklar sayılabilir.

Kalp ameliyatları, açık kalp cerrahisi veya kapalı kalp cerrahisi olarak iki ana gruba ayrılabilir. Açık kalp cerrahisi, kalbi açmak ve içerisindeki sorunu düzeltmek için göğüs kemiği kesilerek yapılan bir ameliyat türüdür. Kapalı kalp cerrahisi ise, küçük deliklerden özel cihazlarla yapılan bir ameliyat türüdür. Hangi yöntemin kullanılacağı hastanın durumuna, sorunun ciddiyetine ve ameliyatı gerçekleştiren cerrahın tercihine göre değişebilir.

Kalp Ameliyatı Nasıl Yapılmaktadır ?

Kalp ameliyatları, genellikle iki ana yöntemle gerçekleştirilir: açık kalp cerrahisi ve kapalı kalp cerrahisi.

Açık kalp cerrahisi genellikle göğüs kemiği kesilerek yapılan bir ameliyat türüdür. Bu prosedürde, hastanın göğsü açılır ve kalp durdurulur. Kalbin durması, cerrahın sorunlu bölgeye müdahale etmesine ve sorunu düzeltmesine izin verir. Kalp ameliyatlarında, genellikle bir kalp-beyin makinesi de kullanılır. Bu cihaz, kalp durduğunda kanı pompalamaya devam etmek için kullanılır. Cerrah, sorunlu kalp kapakçığı veya damarları tamir edebilir, köprüleme prosedürü (koroner arter baypası) gerçekleştirebilir veya kalp transplantasyonu yapabilir.

Kapalı kalp cerrahisi ise, küçük deliklerden özel cihazlarla gerçekleştirilen bir ameliyat türüdür. Bu prosedürde, kalp durdurulmaz ve bir kalp-beyin makinesine ihtiyaç duyulmaz. Kapalı kalp cerrahisi, kalp kapakçığı onarımı, kalp delikleri veya damar hasarı gibi sorunları tedavi etmek için kullanılabilir.

Hangi yöntemin kullanılacağı, hastanın durumuna, hastanın yaşına, ameliyatın nedenine, kalp hasarının nerede olduğuna ve cerrahın tercihine bağlı olarak değişebilir.

Bypass Nedir ?

Bypass, kalp ameliyatları sırasında kullanılan bir prosedürdür ve koroner arter hastalığı olan hastalarda kalbin ihtiyaç duyduğu kanı kalpten geçen damarların tıkanması sonucu yeterince alamaması durumunda uygulanır.

Bypass ameliyatı, vücudun başka bir yerinden alınan bir damar parçası ile tıkalı koroner arterin yerini alarak kan akışını yeniden sağlamayı amaçlar. Bu işlem sırasında, göğüs kemiği açılarak kalp görünür hale getirilir ve koroner arterlerdeki tıkanıklık bölgesi belirlenir. Daha sonra, göğüs kafesinin dışından alınan bir damar parçası veya kol gibi vücudun başka bir yerinden alınan bir damar parçası, tıkalı bölgenin üzerine yerleştirilir ve kan akışı bu yolla yeniden sağlanır.

Bypass ameliyatları, koroner arter hastalığının ciddiyetine, hastanın genel sağlık durumuna, tıkalı damarların yerine ve hastanın yaşına bağlı olarak farklı sayılarda yapılabilmektedir. Bypass ameliyatları, kalp krizi, kalp yetmezliği, anjina pektoris ve diğer kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Aort Damar Ameliyatı Nedir ?

Aort, vücudun ana arteridir ve kalpten çıkar ve tüm vücuda oksijenli kan taşır. Aort anevrizması, aortun belirli bir bölgesindeki duvarın zayıflaması ve genişlemesi nedeniyle meydana gelir. Bu durum, anevrizma bölgesindeki duvarın yırtılması riski nedeniyle ciddi bir sağlık sorununa yol açabilir. Bu nedenle, aort anevrizması tespit edildiğinde tedavi edilmelidir.

Aort damar ameliyatı, anevrizma bölgesinin kesilerek çıkarılması ve yerine yapay bir damar veya ördek ayağı benzeri bir çelik tel yerleştirilerek tamir edilmesini içeren bir cerrahi işlemdir. Aort anevrizması tedavisi, ameliyatın boyutuna, anevrizmanın yeri ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Aort damar ameliyatı, açık kalp cerrahisi olarak da bilinen büyük bir cerrahi işlem olabilir. Kalbin açılması ve kalp-beyin makinesinin kullanılması gerekebilir. Bu işlem, uzun bir iyileşme süreci ve riskleri olan bir ameliyattır. Ancak, aort anevrizması, ameliyat yapılmazsa ölümcül olabileceğinden, ameliyat gerektiğinde cerrahi seçenekler arasında en etkili yöntemlerden biridir.

Mitral Kapak Ameliyatı Nedir ?

Mitral kapak, kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında bulunan bir kapaktır ve kanın kalbin doğru yönünde akmasını sağlar. Mitral kapak ameliyatı, mitral kapaktaki bir bozukluk nedeniyle kanın düzgün akışını engellediğinde uygulanan bir cerrahi işlemdir.

Mitral kapak ameliyatı, kapak onarımı veya kapak değiştirme olarak gerçekleştirilebilir. Kapak onarımı, mitral kapakta mevcut olan sorunun düzeltilmesi için uygulanan bir prosedürdür. Kapak değiştirme, mitral kapakta ciddi bir sorun varsa veya kapak onarımı mümkün değilse, kapak değiştirme için yapılır.

Ameliyat sırasında, göğüs kemiği açılır ve kalp görünür hale getirilir. Kapak onarımı için, kapakta mevcut olan sorunun düzeltilmesi için yapılacak işleme göre kapak kısaltılabilir, genişletilebilir veya yeniden şekillendirilebilir. Kapak değiştirme için, cerrahlar mevcut kapak yerine yapay bir kapak yerleştirirler.

Mitral kapak ameliyatı, kalp ameliyatı olarak kabul edilir ve genellikle açık kalp cerrahisi olarak adlandırılır. Bu, kalbin açılmasını ve kalp-beyin makinesinin kullanılmasını gerektirir. Ameliyat sonrası, hastaların birkaç gün hastanede kalması gerekebilir ve tam iyileşme süreci birkaç hafta ila birkaç ay arasında değişebilir.

Kalp Ameliyatlarında Başarı Oranı Nedir ?

Kalp ameliyatlarının başarı oranı, yapılan işleme, hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve diğer faktörlere göre değişir. Ancak, modern tıbbın gelişmesi ve ileri teknolojilerin kullanımıyla birlikte, kalp ameliyatlarındaki başarı oranları önemli ölçüde artmıştır.

Kalp ameliyatlarının genel başarı oranı, en son istatistiklere göre %95’in üzerindedir. Bu, ameliyatların genellikle iyi sonuçlandığını ve hastaların sağlıklarını geri kazandıklarını gösterir.

Ancak, kalp ameliyatlarının riskleri de vardır ve her zaman komplikasyonlar gelişebilir. Özellikle yaşlı veya diğer tıbbi sorunları olan hastalar, ameliyat sonrası dönemde enfeksiyon, kanama, inme, kalp krizi ve solunum problemleri gibi komplikasyonlarla karşı karşıya kalabilirler. Bununla birlikte, cerrahi ekip ve tıbbi personelin deneyimi, ameliyatın yapılacağı hastanenin donanımı ve hastaların ameliyat öncesinde ve sonrasında alacakları tedavi ve bakım, ameliyat sonrası komplikasyonların azaltılmasına yardımcı olabilir.

Bu nedenle, kalp ameliyatı gibi ciddi bir işlem öncesinde, hastaların ve ailelerinin, ameliyatın riskleri ve faydaları hakkında ayrıntılı bilgi alması ve cerrahi ekibiyle açık bir iletişim halinde olması önerilir.

Kalp Ameliyatı Olanların Yorumları Nelerdir ?

Kalp ameliyatı geçiren hastaların yorumları, ameliyat sonrası deneyimlerine ve sağlık durumlarına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak, kalp ameliyatı geçiren hastaların birçoğu, ameliyatın ardından sağlıklarının önemli ölçüde iyileştiğini ve hayatlarının kalitesinin arttığını söylemektedirler.

Bazı hastalar ameliyat sonrası ağrı ve rahatsızlık yaşayabilir, ancak çoğu, yeterli ağrı yönetimi ve doğru ilaç kullanımı ile bu semptomların azaltılabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, ameliyatın ardından bir süre hastanede kalınması gerektiği için, bazı hastaların bu süreçte ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalmaları zor olabilir.

Ancak, birçok hastanın ameliyat sonrası iyileşme süreci hızlı ve sorunsuz geçer. Hastalar genellikle birkaç hafta içinde normal aktivitelerine dönebilirler ve kalıcı iyileşme genellikle birkaç ay içinde gerçekleşir. Hastaların düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeleri, iyileşme sürecini hızlandırabilir ve gelecekte olası kalp sorunlarını önleyebilir.

Özetle, kalp ameliyatı geçiren hastaların yorumları, ameliyatın zorluğuna rağmen hayatlarının kalitesini artırdığını, sağlık durumlarının önemli ölçüde iyileştiğini ve yeniden normal bir yaşam sürdürebildiklerini göstermektedir.

Kalp Ameliyatı Riskleri Nelerdir ?

Kalp ameliyatları, her ne kadar modern tıbbın gelişmesi ve ileri teknolojilerin kullanımı sayesinde daha güvenli hale gelse de, bazı riskler içermektedir. Kalp ameliyatı geçiren hastaların karşılaşabileceği olası riskler şunlardır:

 • Enfeksiyon: Kalp ameliyatları sonrasında enfeksiyon riski vardır. Bu enfeksiyonlar genellikle göğüs bölgesindeki yaralardan kaynaklanır ve ayrıca kalp kapakçıkları veya kalp cihazları da enfeksiyon kaynağı olabilir.
 • Kanama: Kalp ameliyatları sonrasında kanama riski vardır. Kanama, ameliyat bölgesinde veya diğer organlarda ortaya çıkabilir.
 • İnme: Kalp ameliyatları sonrasında, beyinde kan akışını engelleyen bir pıhtı veya kanama oluşabilir. Bu, felçe neden olabilir.
 • Solunum problemleri: Kalp ameliyatı sonrasında, solunum problemleri yaşanabilir. Bu, öksürme, nefes alma veya hırıltılı solunum gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
 • Kalp krizi: Kalp ameliyatı sırasında veya sonrasında, kalp krizi geçirme riski vardır.
 • Yara iyileşmesi sorunları: Kalp ameliyatları sonrasında, yara iyileşmesi sorunları oluşabilir. Bu, yaranın açılması veya enfekte olması gibi sorunlarla kendini gösterebilir.
 • Kalp cihazları sorunları: Bazı kalp ameliyatları sonrasında, kalp cihazları kullanılması gerekebilir. Bu cihazların arızalanması veya uygun şekilde çalışmaması riski vardır.
 • Anestezi riskleri: Kalp ameliyatları sırasında, anesteziye bağlı komplikasyonlar oluşabilir. Bu, alerjik reaksiyonlar, anestezi sırasında solunum problemleri veya kalp krizi gibi risklerdir.

Özetle, kalp ameliyatı geçiren hastaların karşılaşabileceği riskler, ameliyatın türüne, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak, kalp ameliyatı gibi ciddi bir işlem öncesinde, hastaların ve ailelerinin, ameliyatın riskleri ve faydaları hakkında ayrıntılı bilgi alması ve cerrahi ekibiyle açık bir iletişim halinde olması önerilir.

Kalp Ameliyatı için Uzman Tavsiyeleri ?

Kalp ameliyatı geçirmesi gereken hastalar için uzmanlar şu tavsiyelerde bulunabilir:

 • Doktorlarla iletişimde kalın: Kalp ameliyatı geçirecek hastaların, doktorlarıyla düzenli olarak iletişim halinde olmaları önemlidir. Ameliyat öncesinde ve sonrasında sorularınızı sormaktan çekinmeyin ve endişelerinizi paylaşın.
 • İyi bir cerrah seçin: Kalp ameliyatı gibi ciddi bir işlem için, uygun bir cerrah seçmek son derece önemlidir. Cerrahınızın, kalp ameliyatı geçiren hastaların özel ihtiyaçlarına uygun olarak yetkin ve tecrübeli olması gerekir.
 • Hazırlıklı olun: Kalp ameliyatı geçirmeden önce, doktorlarınızın önerilerine uyun. Bu, sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak, doğru beslenmek ve uyku düzenine dikkat etmek gibi sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir.
 • Ameliyat öncesinde ilaçlarınızı kullanın: Kalp ameliyatı geçirmeden önce, doktorlarınızın önerdiği tüm ilaçları düzenli olarak kullanın. Bu, ameliyat öncesinde kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olan antikoagülan ilaçlar veya kan basıncını düşüren ilaçlar gibi spesifik ilaçları içerebilir.
 • Ameliyat sonrası bakımı takip edin: Kalp ameliyatı sonrasında, önerilen tüm takip randevularını takip edin ve önerilen ilaçları düzenli olarak kullanın. Bu, enfeksiyon veya diğer olası komplikasyonlar gibi potansiyel sorunları erken teşhis etmeye yardımcı olabilir.
 • Psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz: Kalp ameliyatı geçirmek stresli bir süreç olabilir. Psikolojik destek almak, ameliyat sonrası iyileşmenizi desteklemeye yardımcı olabilir. Bu, aile veya arkadaşlarla konuşmak, bir destek grubuna katılmak veya bir danışman veya psikologla görüşmek gibi farklı yolları içerebilir.

Özetle, kalp ameliyatı geçirecek hastaların, doktorlarıyla iyi bir iletişim kurmaları, hazırlıklı olmaları ve ameliyat sonrası bakımı takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, ameliyat öncesinde ve sonrasında psikolojik destek almaları da yardımcı olabilir.

Prof.Dr. Erkan Kuralay Kimdir ?

Prof. Dr. Erkan Kuralay, Türkiye’nin önde gelen kalp ve damar cerrahlarından biridir. 1968 yılında İstanbul’da doğan Kuralay, tıp eğitimini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamıştır. 2000 yılında doçent, 2006 yılında ise profesör ünvanını almıştır.

Kuralay, Türkiye’nin önde gelen hastanelerinde ve üniversitelerinde görev yapmıştır. 2008 yılında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Başkanı olarak atandı. 2019 yılından itibaren ise A life Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Kuralay, kalp kapakçığı onarımı ve kalp kapakçığı değişimi, koroner arter bypass greft ameliyatı, aort anevrizması ve aort kapak hastalıklarının tedavisi gibi konularda uzmandır. Ayrıca, kalp nakli ve yapay kalp ameliyatları gibi ileri düzey kalp cerrahisi tekniklerinde de deneyimlidir.

Kuralay, Türkiye Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nin başkanlığını yapmıştır ve birçok ulusal ve uluslararası tıp dergisi editörlüğü yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde ve hastanelerinde dersler vermektedir.

A life Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü

“A life Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü”, Ankara’da hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Kalp ve damar hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir ekip tarafından yönetilen bölüm, hastalara kalp ve damar cerrahisi, koroner arter bypass ameliyatı, kalp kapakçığı onarımı ve değişimi, aort anevrizması ve aort kapak hastalıkları tedavisi, stent uygulamaları gibi birçok alanda hizmet vermektedir.

“A life Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü”, modern teknolojiler ve ileri cerrahi teknikler kullanarak hastaların en iyi tedaviyi almasını sağlamak için çalışmaktadır. Ayrıca, hastalara ameliyat öncesi ve sonrası destek sağlamak üzere multidisipliner bir yaklaşım benimsemekte ve tedavi sürecini en aza indirmek için çaba göstermektedir.

Bölüm, hastalarına modern ve konforlu bir ortamda hizmet vermektedir. Hasta odaları, geniş ve ferah bir yapıya sahip olup, her odada televizyon, klima, özel banyo, internet erişimi gibi olanaklar bulunmaktadır.

“A life Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü”, uluslararası standartlarda hizmet vermektedir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için sürekli olarak kendini yenilemektedir.

A life Hospital Kalp Merkezi Özellikleri Nelerdir ?

“A life Hospital Kalp Merkezi”, Ankara Etimesgut’ta yer alan bir sağlık kuruluşudur. Kalp ve damar hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir ekip tarafından yönetilen merkez, hastalara koroner arter bypass ameliyatı, kalp kapakçığı onarımı ve değişimi, aort anevrizması ve aort kapak hastalıkları tedavisi, stent uygulamaları ve kalp nakli gibi birçok alanda hizmet vermektedir.

Merkez, modern teknolojiler ve ileri cerrahi teknikler kullanarak hastaların en iyi tedaviyi almasını sağlamak için çalışmaktadır. Ayrıca, hastalara ameliyat öncesi ve sonrası destek sağlamak üzere multidisipliner bir yaklaşım benimsemekte ve tedavi sürecini en aza indirmek için çaba göstermektedir.

“A life Hospital Kalp Merkezi”, hastalarına modern ve konforlu bir ortamda hizmet vermektedir. Hasta odaları, geniş ve ferah bir yapıya sahip olup, her odada televizyon, klima, özel banyo, internet erişimi gibi olanaklar bulunmaktadır.

Merkezde ayrıca, tam donanımlı bir yoğun bakım ünitesi, modern ve ileri teknolojik cihazlarla donatılmış ameliyathane, dijital görüntüleme sistemleri, kalp damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan ileri teknoloji cihazlar ve testler de bulunmaktadır.

“A life Hospital Kalp Merkezi”, uluslararası standartlarda hizmet vermektedir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için sürekli olarak kendini yenilemektedir. Ayrıca, hasta memnuniyetine büyük önem vermektedir ve hastalarına güvenli ve etkili tedavi seçenekleri sunarak en iyi sonuçları elde etmeyi hedeflemektedir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Prof Dr Erkan Kuralay
Kalp ve Damar Cerrahisi
Prof. Dr. Erkan Kuralay
Doc Dr Mehmet Ali Sahin
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doç. Dr. Mehmet Ali Şahin