Takayasu Arteriti Nedir?

Takayasu Arteriti Nedir?

İçindekiler

takayasu arteriti nedir

Takayasu arteriti, nadir görülen, inflamatuar bir damar hastalığıdır. Bu hastalık, büyük damarların enflamasyonuna neden olur, özellikle de aort ve dalları gibi büyük damarlarla ilgilidir.

Takayasu Arteriti Nedenleri Nelerdir?

Takayasu arteriti’nin tam nedeni henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, bazı araştırmalar genetik, çevresel ve immunolojik faktörlerin hastalığın gelişimine katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

Genetik faktörler: Takayasu arteriti’nin aile öyküsü olan kişilerde daha sık görülmesi, hastalığın genetik bir yatkınlıkla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bazı araştırmalar, hastalığın gelişiminde HLA-B5 genindeki farklılıkların bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Çevresel faktörler: Bazı çevresel faktörlerin, Takayasu arteriti riskini artırdığı düşünülmektedir. Bunlar arasında, özellikle Asya ülkelerinde görülen, tüberküloz enfeksiyonları, ağır metal zehirlenmesi, sigara içmek ve bazı enfeksiyonlar sayılabilir.

İmmünolojik faktörler: Takayasu arteriti’nin otoimmün bir hastalık olabileceği düşünülmektedir. İmmün sistem normalde vücudun kendi dokularına saldırmazken, Takayasu arteriti’nde yanlışlıkla kendi dokularına saldırmaya başlar. Bu nedenle, bazı araştırmalar immünolojik faktörlerin hastalığın gelişiminde önemli bir rol oynadığını düşündürmektedir.

Ancak, hastalığın tam nedeni hala bilinmemektedir ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Takayasu Arteriti Kimlerde Görülür?

Takayasu arteriti genellikle genç kadınlarda, özellikle de Asyalılarda daha sık görülür. Hastalık genellikle 10-40 yaş arası kadınlarda ortaya çıkar, ancak bazı vakalarda erkeklerde de görülebilir.

Takayasu arteriti, dünya genelinde nadir bir hastalıktır ve sıklığı farklı coğrafyalarda değişebilir. Özellikle Asya, Orta ve Güney Amerika, Orta Doğu, Kuzey ve Orta Afrika’da daha sık görülmektedir.

Ayrıca, Takayasu arteriti’nin aile öyküsü olan kişilerde görülme riski daha yüksektir.

Takayasu Arteriti Tanısı Nasıl Konulur?

Takayasu arteriti tanısı, kapsamlı bir tıbbi değerlendirme ve çeşitli testler yaparak konulabilir. Tanı, hastalığın semptomları, fizik muayene bulguları, kan testleri ve görüntüleme yöntemleri ile konulabilir.

Takayasu arteriti tanısında kullanılan testler şunlardır:

  • Fizik muayene: Kalp ve damar sistemi hakkında bilgi sağlayacak bir fizik muayene yapılabilir. Kan basıncı, nabız ve kalp sesleri kontrol edilir.
  • Kan testleri: İltihap belirteçleri olan CRP ve sedimantasyon hızı gibi kan testleri, hastalığın varlığını veya şiddetini gösterebilir.
  • Görüntüleme testleri: Takayasu arteriti tanısı için en önemli testlerden biri, damarların görüntülenmesini sağlayan görüntüleme testleridir. Bunlar arasında Doppler ultrason, manyetik rezonans anjiyografi (MRA), bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi ve konvansiyonel anjiyografi sayılabilir.
  • Biyopsi: Nadir durumlarda, arter duvarından doku örneği alınarak mikroskopik inceleme yapılabilir.

Takayasu Arteriti Tedavileri Nelerdir?

Takayasu arteriti tedavisi, hastalığın şiddetine ve semptomlarına göre değişebilir. Tedavi, hastalığın ilerlemesini durdurmayı ve semptomları hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Takayasu arteriti tedavisi, genellikle birlikte çalışan bir ekibin gözetiminde yürütülür ve uzman doktorlar tarafından yapılır. Tedavi, şu şekillerde olabilir:

  • İlaç tedavisi: Kortikosteroidler gibi immünsupresif ilaçlar, inflamasyonu azaltarak hastalığın ilerlemesini durdurabilir. İlaç tedavisi, semptomları hafifletmek ve organ hasarını önlemek için kullanılabilir.
  • Cerrahi müdahale: Hastalık ilerlemişse, damarların daralması veya tıkanması sonucu organ hasarı riski artabilir. Bu durumda, cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahale, daralmış veya tıkanmış damarların açılması veya bypass yapılması için yapılabilir.
  • Diğer tedaviler: Bazı hastalar, tedavinin yanı sıra diğer tedaviler de alabilirler. Örneğin, yüksek tansiyon, ağrı ve diğer semptomları kontrol etmek için ilaçlar kullanılabilir. Egzersiz, diyet değişiklikleri ve stresi yönetmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri de yardımcı olabilir.

Takayasu arteriti tedavisi, hastalığın seyrini yavaşlatmak ve semptomları kontrol altında tutmak için sürekli bir süreçtir. Hastaların düzenli olarak doktor takibi yapması, ilaçlarını doğru şekilde kullanması ve yaşam tarzı değişikliklerine uyması önemlidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil
Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz
Doc Dr Mehmet Karaduman
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Mehmet Karaduman
Uzm Dr Servet Ozaydin
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Servet Özaydın
Uzm Dr Guven Tunc
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Güven Tunç
Uzm Dr Muzhgan Guliyeva
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm.Dr. Muzhgan Guliyeva
Uzm Dr Gunduz Abishov
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Gunduz Abishov
Prof Dr Mehmet Ozden
Dahiliye - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Mehmet Özden