Üroloji Nedir ?

Üroloji Nedir ?

İçindekiler

uroloji

Üroloji, idrar yolları, böbrekler, mesane, üretra ve erkek üreme sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Bu alanda çalışan doktorlar, ürologlar olarak adlandırılır.

Üroloji, erkekler ve kadınlar için idrar yolu hastalıkları, böbrek hastalıkları, idrar kesesi hastalıkları, üretra hastalıkları, prostat hastalıkları, erkek infertilitesi, idrar inkontinansı, ürolojik kanserler, böbrek taşları, genital anomaliler ve diğer ürolojik problemlerle ilgilenir.

Ürologlar, tıbbi, cerrahi ve minimal invaziv teknikler kullanarak hastaların tedavisi için çalışırlar. Ürolojik hastalıklar, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebileceğinden, zamanında teşhis ve tedavi son derece önemlidir.

Üroloji Hastalıkları Nelerdir ?

Üroloji, idrar yolu, böbrekler, mesane, üretra ve erkek üreme sistemi ile ilgili birçok hastalığı kapsar. Bu hastalıklar arasında şunlar bulunur:

 • İdrar yolu enfeksiyonları: Kadınlarda sık görülen bu enfeksiyonlar, genellikle idrar yollarında bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur.
 • Böbrek taşları: Böbreklerde oluşan taşlar, idrar akışını engelleyebilir ve şiddetli ağrılara neden olabilir.
 • Prostat hastalıkları: Prostat, erkeklerde bulunan bir bezdir ve prostat kanseri, prostat büyümesi ve prostat enfeksiyonları gibi hastalıkların nedeni olabilir.
 • Mesane kanseri: Mesane kanseri, mesanede kanserli hücrelerin büyümesiyle oluşan bir kanser türüdür.
 • İdrar yolu kanserleri: İdrar yolları kanserleri, böbrekler, üreter, mesane ve üretradaki kanserleri kapsar.
 • Erkek infertilitesi: Erkek infertilitesi, erkeklerde üreme fonksiyonlarının bozukluğudur ve çeşitli nedenleri olabilir.
 • Üriner inkontinans: Üriner inkontinans, idrar kaçırma sorunudur ve çeşitli nedenleri olabilir.
 • Fimozis: Fimozis, penis başını saran derinin daralmasıdır ve idrar yapmayı zorlaştırabilir.
 • İnfeksiyonlar: Üreme organlarındaki enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve diğer enfeksiyonlar da ürolojik hastalıklar arasındadır.

Bu gibi hastalıkların erken tanısı ve tedavisi, önemlidir. Bu nedenle, ürolojik semptomlar yaşayan kişilerin bir üroloji uzmanına danışmaları önerilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları Nedir ?

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), idrar yollarında meydana gelen bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyon, bakterilerin idrar yolu, mesane, böbrekler veya üretra gibi idrar yollarının herhangi bir bölgesinde üremesiyle oluşur. İYE, kadınlarda daha sık görülür, ancak erkeklerde de meydana gelebilir.

İYE semptomları, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya acı hissi, bulanık veya kötü kokulu idrar, idrarda kan, karın veya kasık bölgesinde ağrı veya basınç hissi, halsizlik veya ateş gibi genel bir rahatsızlık hissi gibi belirtiler içerir.

İdrar yolu enfeksiyonları, tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Tedavi için antibiyotikler kullanılır. İdrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini azaltmak için, yeterli miktarda sıvı almak, hijyen kurallarına uymak, mesaneyi tamamen boşaltmak ve sıkı giysiler veya sentetik malzemeler giymemek gibi önlemler alınabilir.

Böbrek Taşları Nedir ?

Böbrek taşları, böbreklerde oluşan katı kütlelerdir ve idrar yollarında tıkanıklığa neden olabilirler. Böbrek taşları, idrarda bulunan minerallerin yoğunlaşması sonucu oluşurlar ve çeşitli boyutlarda olabilirler. Böbrek taşları genellikle ağrıya, idrarda kanama veya idrar akışında zorlanmaya neden olabilirler.

Böbrek taşlarının nedenleri arasında yetersiz su tüketimi, aşırı tuz tüketimi, aşırı protein tüketimi, aşırı kalsiyum tüketimi, aile öyküsü, aşırı C vitamini alımı, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları ve aşırı kilolu olmak gibi faktörler bulunur.

Böbrek taşlarının tedavisi, taşın boyutu, yerleşimi ve hastanın semptomlarına bağlı olarak değişir. Küçük taşlar çoğu zaman kendiliğinden atılırken, daha büyük taşlar, kırma veya cerrahi müdahale gerektirebilir. Ayrıca, böbrek taşlarının önlenmesi için yeterli miktarda sıvı tüketimi, diyet değişiklikleri ve ilaç tedavisi gibi önlemler de alınabilir.

Prostat Hastalıkları Nedir ?

Prostat, erkeklerde idrar yolunun alt kısmında yer alan bir organdır. Prostat hastalıkları, prostat bezindeki değişiklikler nedeniyle meydana gelen rahatsızlıklardır. Prostat hastalıkları arasında prostat kanseri, prostat büyümesi (bening prostat hiperplazisi) ve prostat enfeksiyonları (prostatit) yer alır.

Prostat kanseri, prostat hücrelerinin anormal büyümesi sonucu oluşan kanserdir. Erken teşhis edilirse tedavi şansı yüksektir. Prostat büyümesi, yaşlanma sürecinde meydana gelen doğal bir durumdur. Ancak, büyük boyutlara ulaştığında idrar yollarında tıkanıklığa neden olabilir. Tedavisi ilaçlar veya cerrahi müdahale ile yapılabilir.

Prostat enfeksiyonları (prostatit), prostat bezinin iltihaplanmasıdır. Belirtileri arasında ateş, idrarda yanma veya acı hissi, sık idrara çıkma, idrarda kan ve ağrı yer alır. Tedavisi antibiyotiklerle yapılır.

Prostat hastalıklarının belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve ciddi olabilir. Bu nedenle, bu belirtilerden herhangi birini yaşayan kişilerin bir ürolog veya genel cerrah tarafından muayene edilmeleri önerilir. Erken teşhis, tedavinin etkili olması açısından önemlidir.

Mesane Kanseri Nedir ?

Mesane kanseri, mesane adı verilen idrar kesesi hücrelerinde meydana gelen anormal hücre büyümesidir. Bu kanser türü, özellikle yaşlı erkeklerde daha sık görülür ve en sık görülen kanser türleri arasında yer alır.

Mesane kanserinin nedeni tam olarak bilinmese de, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, kronik idrar yolu enfeksiyonları, işyerinde maruz kalınan kimyasallar, radyasyon veya genetik faktörler gibi risk faktörleri arasında yer alır.

Mesane kanserinin belirtileri arasında idrarda kan görülmesi, idrar yaparken ağrı veya yanma hissi, sık idrara çıkma, idrar akışında zorlanma, idrarın kesik kesik gelmesi ve bel ağrısı yer alır.

Mesane kanserinin teşhisi, ürologlar tarafından yapılan muayeneler ve görüntüleme testleriyle konulur. Mesane kanseri, kanserin yayılım derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak, cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi veya immünoterapi gibi tedavilerle tedavi edilebilir.

Erken teşhis, mesane kanseri tedavisinin etkili olması açısından önemlidir. Bu nedenle, mesane kanserinin belirtilerinden herhangi birini yaşayan kişilerin bir ürolog veya genel cerrah tarafından muayene edilmeleri önerilir.

İdrar Yolu Kanserleri Nedir ?

İdrar yolu kanserleri, ürolojik kanserler olarak da bilinen, üreter (böbrekleri mesaneye bağlayan tüp), böbrek ve idrar kesesi dahil olmak üzere idrar yolu boyunca ortaya çıkan kanserlerdir. Bu kanserler, idrar yolu hücrelerinde anormal büyüme ve çoğalma sonucu oluşurlar.

İdrar yolu kanserleri arasında en sık görüleni, idrar kesesi kanseridir. Diğerleri ise böbrek kanseri ve üreter kanseridir. İdrar yolu kanserlerinin nedeni tam olarak bilinmese de, sigara içme, aşırı alkol tüketimi, kronik idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı hastalığı, genetik faktörler ve işyerinde maruz kalınan kimyasallar gibi risk faktörleri arasında yer alır.

İdrar yolu kanserlerinin belirtileri arasında kanlı idrar, idrar yaparken yanma ve ağrı, sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, bel veya karın bölgesinde ağrı, iştah kaybı ve kilo kaybı yer alır.

İdrar yolu kanserleri teşhisi, ürologlar tarafından yapılan muayeneler ve görüntüleme testleriyle konulur. Tedavi, kanserin tipine ve yayılımına bağlı olarak cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi veya immünoterapi gibi farklı yöntemlerle yapılabilir.

Erken teşhis, idrar yolu kanserlerinin tedavisinde önemlidir. Bu nedenle, idrar yolu kanserlerinin belirtilerinden herhangi birini yaşayan kişilerin bir ürolog veya genel cerrah tarafından muayene edilmeleri önerilir.

Erkek İnfertilitesi Nedir ?

Erkek infertilitesi, erkeğin çocuk sahibi olmak için yeterli sayıda, şekilde ve hareketlilikte sağlıklı spermleri üretememesi veya boşaltamaması sonucu oluşan kısırlıktır.

Erkek infertilitesi birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında genetik faktörler, enfeksiyonlar, hormonal dengesizlikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, varikosel (testislerdeki damarlarda genişleme), prostatit (prostat enfeksiyonu), skrotum veya testislerdeki travma, çeşitli ilaçlar veya radyasyon tedavisi gibi faktörler yer alabilir.

Erkek infertilitesinin belirtileri genellikle yoktur. Ancak, düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması veya düşük sperm sayısı, sperm hareketliliği veya sperm şekli gibi sperm analizi sonuçlarının düşük çıkması erkek infertilitesi için belirtiler olabilir.

Erkek infertilitesinin teşhisi, bir ürolog veya endokrinolog tarafından yapılan bir dizi testle yapılır. Bu testler arasında sperm sayımı ve hareketliliği, hormon testleri, testis ultrasonu, genetik testler ve bazı durumlarda testis biyopsisi yer alabilir.

Tedavi seçenekleri, infertiliteye neden olan faktörlere bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda, yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaç tedavisiyle infertilite tedavi edilebilirken, diğer durumlarda cerrahi müdahale veya yardımcı üreme teknolojileri (IVF, ICSI) gibi daha invaziv tedaviler gerekebilir.

Üriner İnkontinans Nedir ?

Üriner inkontinans, idrar kaçırma olarak da bilinen bir durumdur. İdrar tutma ve idrar boşaltma işlevlerinin normal şekilde işlememesi nedeniyle idrarın istem dışı olarak kaçması sonucu ortaya çıkar.

Üriner inkontinans, birçok farklı nedeni olabilen bir durumdur. Yaşlılık, sık doğum yapma, obezite, prostat veya pelvik cerrahi, sinir hasarı, enfeksiyonlar, mesane veya idrar yolları enfeksiyonları, idrar yolu taşları, mesane kanseri ve bazı ilaçlar üriner inkontinansa neden olabilir.

Üriner inkontinansın belirtileri, kişiden kişiye değişebilir ve hafiften şiddetliye kadar değişebilir. İdrar kaçırma, özellikle öksürme, hapşırma veya egzersiz yaparken olabilir. Ayrıca, sık idrara çıkma veya idrar yaparken zorlanma gibi diğer belirtiler de ortaya çıkabilir.

Üriner inkontinansın tedavisi, altta yatan nedenler ve semptomların şiddetine bağlı olarak değişir. Yaşam tarzı değişiklikleri, mesane eğitimi, pelvik taban kas egzersizleri, ilaç tedavisi, cihazlar veya cerrahi gibi farklı tedavilerle tedavi edilebilir.

Üriner inkontinans, hayat kalitesini olumsuz etkileyebilen utanç verici bir durum olabilir. Ancak, bu durumun tedavisi mümkündür ve bir sağlık uzmanı ile görüşerek uygun tedavi yöntemleri hakkında bilgi alınabilir.

Fimozis Nedir ?

Fimozis, penisin sünnetli olmayan erkeklerde, penis başının (glans) etrafındaki deri kısmının çok sıkı olması ve geri çekilememesi durumudur. Bu durum, penis başının temizliğini zorlaştırır ve enfeksiyon riskini artırabilir.

Fimozis genellikle doğuştan oluşur ve çocukluk çağına kadar fark edilmeyebilir. Bazı durumlarda, ilerleyen yaşlarda kendiliğinden düzelme görülebilir. Ancak, ciddi durumlarda tedavi gerekebilir.

Fimozis tedavisi, derecesine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hafif vakalarda, sadece düzenli olarak penis başının temizliği ve kremler kullanılarak tedavi edilebilir. Ancak, daha şiddetli vakalarda, sünnet (penis başının deri kısmının cerrahi olarak kesilmesi) gerekebilir.

Fimozis tedavisi önemlidir, çünkü ilerleyen vakalarda ciddi enfeksiyon riski oluşabilir. Ayrıca, cinsel ilişki sırasında ağrı ve diğer sorunlara da neden olabilir. Bu nedenle, fimozis şüphesi olan kişiler, bir ürolog veya pediatrist ile görüşerek uygun tedavi seçenekleri hakkında bilgi alabilirler.

Üroloji Uzmanından Tavsiyeler ?

Üroloji uzmanından alabileceğiniz bazı tavsiyeler şunlar olabilir:

 • Düzenli olarak ürolojik kontroller yaptırın: Yaşınız, cinsiyetiniz ve sağlık geçmişiniz gibi faktörlere bağlı olarak, düzenli olarak ürolojik muayeneler yapmanız gerekebilir. Bu kontroller, hastalıkların erken teşhis edilmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olabilir.
 • Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin: Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, ürolojik sağlığınız için önemlidir.
 • İdrar yolu enfeksiyonlarına dikkat edin: İdrar yolu enfeksiyonları sık görülen ürolojik sorunlardandır. İdrar yolu enfeksiyonu semptomları fark ederseniz, hemen bir sağlık uzmanına başvurun.
 • Cinsel sağlık ve doğum kontrolü: Cinsel sağlık, ürolojinin bir parçasıdır ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve doğum kontrolü gibi konularda uzman görüşü almanız önemlidir.
 • Prostat kanseri taramaları: Prostat kanseri, erkeklerde en yaygın kanser türlerinden biridir. Yaşınız, cinsiyetiniz ve risk faktörlerinize göre, düzenli prostat kanseri taramaları yapmanız gerekebilir.
 • Ürolojik semptomlar hakkında bilgi edinin: İdrar yaparken zorlanma, ağrı, idrar kaçırma, idrar renginde veya miktarında değişiklikler gibi ürolojik semptomlar hakkında bilgi edinerek, semptomlarınızın ne zaman bir sağlık uzmanına başvurmanız gerektiğini öğrenin.
 • Kişisel hijyeninize özen gösterin: Kişisel hijyeninize özen göstermek, cilt enfeksiyonlarını ve diğer ürolojik sorunları önlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, cinsel ilişkiden sonra duş almak, hijyenik ped kullanmak ve sık sık ellerinizi yıkamak gibi adımlar atın.

Bunlar, genel olarak ürolojik sağlığınızı korumak için izleyebileceğiniz bazı temel tavsiyelerdir. Ancak, kişisel durumunuza ve sağlık geçmişinize bağlı olarak, üroloji uzmanınız size daha özelleştirilmiş tavsiyeler verebilir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

İlgili Birimler