Guatr Nedir? Guatr Neden Olur?

İçindekiler

Guatr Nedir Guatr Neden Olur

Guatr, tiroid bezinin anormal büyümesini ifade eden bir terimdir. Tiroid bezleri, boynun alt kısmında bulunan ve vücutta önemli bir rol oynayan bezlerdir. Bu bezler, tiroid hormonlarını üreterek metabolizma, enerji düzenleme, vücut sıcaklığı kontrolü gibi birçok önemli fonksiyona katkıda bulunurlar.

Guatr, tiroid bezinin normalden büyük olması durumunu ifade eder. Bu durum genellikle iki ana nedenle meydana gelir:

 1. Hipopituitarizm veya Tiroid Bezlerinin İyi Çalışmaması: Tiroid bezlerinin normalden daha fazla stimülasyon alması durumunda, büyüyebilirler. Bu durum, hipofiz bezinin tiroid uyarıcı hormonu (TSH) salgılamasındaki bir bozukluk veya tiroid hormonlarındaki dengesizlikten kaynaklanabilir.
 2. İyot Eksikliği: Tiroid hormonlarının üretimi için iyot gerekli bir elementtir. İyot eksikliği durumunda tiroid bezleri, daha fazla çalışmaya ve büyümeye eğilimli olabilir.

Guatr, genellikle şişmiş bir boyun, nefes alma veya yutma zorluğu, ses kısıklığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Guatrın nedenine bağlı olarak tedavisi farklılık gösterir. İyot eksikliği durumunda, iyot takviyeleri verilebilir. Hormon dengesizliği veya diğer nedenlere bağlı olarak ise ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale gerekebilir. Guatrın kesin nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi sağlamak için bir doktora başvurmanız önemlidir.

Guatr Neden Olur?

Guatrın çeşitli nedenleri olabilir ve genellikle tiroid bezinin anormal büyümesinden kaynaklanır. İşte guatrın yaygın nedenlerinden bazıları:

 1. İyot Eksikliği: İyot, tiroid hormonlarının sentezi için temel bir mineraldir. İyot eksikliği, tiroid bezlerinin normalden daha fazla çalışmasına ve büyümesine neden olabilir. Bu durum, özellikle iyot içeriği düşük olan bölgelerde yaşayan insanlarda daha yaygındır.
 2. Tiroidit: Tiroid iltihaplanması, tiroid bezinin büyümesine ve şişmesine neden olabilir. Tiroiditi tetikleyen birçok neden vardır, bunlar arasında otoimmün tiroidit (Hashimoto tiroiditi) ve viral enfeksiyonlar bulunmaktadır.
 3. Nodüler Guatr: Tiroid bezinde oluşan nodüller veya kitleler, guatra neden olabilir. Bu nodüller genellikle iyi huylu olup, kanserle ilişkilendirilme olasılığı düşüktür.
 4. Graves Hastalığı: Graves hastalığı, tiroid bezinin aşırı aktif olduğu bir otoimmün hastalıktır. Bu durumda, vücut kendi bağışıklık sistemi, tiroidi aşırı uyararak fazla miktarda tiroid hormonu salgılamasına neden olabilir. Graves hastalığı genellikle guatr ile ilişkilidir.
 5. Multinodüler Guatr: Tiroid bezinde birden fazla nodülün bulunduğu multinodüler guatr, guatrın bir diğer nedenidir. Bu durum genellikle nodüler guatrın bir formudur.
 6. Tiroid Kanseri: Tiroid kanseri, tiroid bezinde anormal hücre büyümesini içerir. Tiroid kanseri olan kişilerde genellikle guatr belirtileri görülmez, ancak bazen tiroid nodüllerinin varlığına bağlı olarak guatr ortaya çıkabilir.

Guatr Türleri Nelerdir?

Guatrın farklı türleri bulunmaktadır, ve bunlar genellikle guatrın nedenine ve tiroid bezinin durumuna bağlı olarak sınıflandırılır. İşte guatrın bazı yaygın türleri:

 1. Diffüz Guatr:
 • Graves Hastalığı: Bu otoimmün hastalık, vücudun kendi bağışıklık sisteminin tiroid bezine saldırması sonucunda ortaya çıkar. Tiroid bezleri aşırı aktif hale gelir, bu da diffüz (genel olarak tiroidin tamamını etkileyen) bir guatra yol açar.
 • Nodüler Guatr:
 • Tiroid bezinde oluşan nodüller veya kitleler nedeniyle ortaya çıkar. Nodüller genellikle iyi huylu olabilir, ancak bazen kanserli olabilir.
 • Multinodüler Guatr:
 • Birden fazla nodülün bulunduğu bir durumdur. Bu nodüller genellikle bağımsız olarak büyür ve tiroidin normal dokusunu değiştirir.
 • Toksin Üreten Nodüler Guatr:
 • Bu durumda, tiroid nodüllerinin bir veya daha fazlası aşırı miktarda tiroid hormonu üretir. Bu durum, tiroid hormonlarının normalden daha yüksek seviyede olmasına neden olabilir.
 • Kolloid Kistli Guatr:
 • Bu durumda, tiroid bezindeki nodüllerin bir kısmı kolloid sıvı içerir. Bu genellikle iyi huylu bir durumdur.
 • Subakut Tiroidit:
 • Tiroid bezinin ani iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Bu durum ağrılı olabilir ve genellikle viral bir enfeksiyonun tetiklemesiyle gerçekleşir.
 • Hashimoto Tiroiditi (Kronik Lenfositik Tiroidit):
 • Bu otoimmün hastalık, vücudun kendi bağışıklık sisteminin tiroid bezine saldırması sonucu tiroid iltihaplanmasına neden olur. Başlangıçta tiroidin hiperaktivitesine neden olabilir, ancak zamanla tiroid yetmezliğine yol açabilir.

Bu türler, guatrın çeşitli nedenleri ve tiroid bezinin farklı durumlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Guatrın belirtileri ve türüne bağlı olarak tedavi yöntemleri değişebilir, bu nedenle bir doktora danışmak önemlidir.

Guatr Belirtileri Nelerdir?

Guatrın belirtileri, tiroid bezinin anormal büyümesine bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardır. Belirtiler genellikle guatrın türüne, boyutuna, nedenine ve bireyin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. İşte guatrın yaygın belirtileri:

 1. Boyun Şişmesi: Guatrın en belirgin belirtisi genellikle boyun bölgesindeki tiroid bezinin şişmesidir. Bu, gözle görülür bir şişlik veya yumru olarak hissedilebilir.
 2. Nefes Alma veya Yutma Güçlüğü: Büyümüş tiroid, özofagus (yemek borusu) veya solunum yollarına baskı yapabilir, bu da nefes alma veya yutma güçlüğüne neden olabilir.
 3. Ses Kısıklığı: Guatr, ses tellerine baskı yapabilir ve bu da ses kısıklığına neden olabilir.
 4. Boyun Ağrısı veya Rahatsızlık: Guatr, boyun bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissine yol açabilir.
 5. Tiroid Bezinde Ağrı: Tiroid bölgesinde ağrı veya hassasiyet hissedilebilir, özellikle tiroidit gibi inflamatuar durumlar söz konusuysa.
 6. Kalp Çarpıntısı veya Hızlı Kalp Atışı: Aşırı aktif tiroid (hipertiroidi) durumunda, kalp atış hızında artış olabilir, ki bu da kalp çarpıntısı, titreme ve huzursuzluk hissine neden olabilir.
 7. Ağırlık Değişiklikleri: Guatr bazen metabolizma üzerinde etkisi olduğundan, kilo kaybı veya kilo alımı gibi ağırlık değişiklikleri görülebilir.
 8. Sinirlilik ve Huzursuzluk: Hipertiroidi durumunda, aşırı tiroid hormonları sinirlilik, huzursuzluk ve anksiyete gibi duygusal değişikliklere neden olabilir.
 9. Soğuk veya Sıcak Hassasiyeti: Tiroid hormonlarının düzenlenmesindeki bozukluklar, vücut sıcaklığı düzenlemesinde sorunlara yol açabilir, bu da soğuk veya sıcak hassasiyetine neden olabilir.

Eğer guatr belirtileri yaşıyorsanız veya tiroid bezinizde herhangi bir anormallik hissediyorsanız, bir sağlık profesyoneliyle görüşmeniz önemlidir. Bir doktor, fiziksel muayene, kan testleri ve gerekirse görüntüleme testleri gibi çeşitli yöntemler kullanarak guatrın nedenini belirleyebilir ve uygun tedaviyi önerir.

Guatr Kimlerde Görülür?

Guatr, her yaş grubunda ve her cinsiyette görülebilir, ancak bazı faktörler guatrın ortaya çıkma olasılığını artırabilir. İşte guatrın görülme riskini etkileyebilecek bazı faktörler:

 1. Cinsiyet: Kadınlarda guatr, erkeklere kıyasla daha sık görülür. Özellikle hamilelik ve menopoz dönemlerinde kadınların tiroid bezlerinde değişiklikler olabilir.
 2. Yaş: Guatr, genellikle orta yaşlardan sonra ortaya çıkar, ancak her yaş grubunda görülebilir.
 3. Genetik Faktörler: Aile öyküsünde guatr veya tiroid hastalığı bulunan kişilerde, genetik yatkınlık nedeniyle guatr görülme olasılığı artabilir.
 4. İyot Eksikliği: İyot, tiroid hormonlarının üretimi için önemlidir. İyot eksikliği, guatr riskini artırabilir. Ancak iyot eksikliği, birçok gelişmiş ülkede iyotlu tuz kullanımı gibi önlemlerle azaltılmıştır.
 5. Hamilelik ve Menopoz: Hamilelik ve menopoz dönemlerinde hormonal değişiklikler tiroid bezinde değişikliklere neden olabilir. Bu dönemlerde guatr riski artabilir.
 6. Otoimmün Hastalıklar: Otoimmün hastalıklar, vücudun bağışıklık sisteminin kendi tiroid dokularına saldırdığı durumları içerir. Graves hastalığı ve Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün tiroid hastalıkları guatra neden olabilir.
 7. Radyasyon Maruziyeti: Boyun bölgesine yapılan radyasyon tedavisi, tiroid bezinin anormal büyümesine neden olabilir ve guatra yol açabilir.
 8. Tiroidit: Tiroid iltihaplanması (tiroidit), tiroid bezinin şişmesine neden olabilir ve guatra yol açabilir.

Herkes bu risk faktörlerine sahip olabilir, ancak bu faktörlerin varlığı guatrın kesin olarak gelişeceği anlamına gelmez. Guatr belirtileri yaşayan veya tiroid bezinde anormallik hisseden kişilerin bir sağlık profesyoneli ile görüşmeleri önemlidir. Bir doktor, uygun testleri yaparak guatrın nedenini belirleyebilir ve gerekirse tedavi önerebilir.

Guatr Tedavileri Nelerdir?

Guatr tedavisi, guatrın nedenine bağlı olarak değişebilir. Tedavi planı, guatrın türü, büyüklüğü, belirtileri ve hastanın genel sağlık durumu dikkate alınarak belirlenir. İşte guatr tedavisi için kullanılan bazı yöntemler:

 1. İlaç Tedavisi:
 • Tiroit İnhibisyonu: Hipertiroidi durumunda, tiroid bezinin aşırı aktif çalışmasını kontrol etmek amacıyla tiroid hormonları üretimini azaltan ilaçlar kullanılabilir. Methimazole ve propylthiouracil gibi tiroid inhibisyonu sağlayan ilaçlar bu kategoride yer alır.
  • Tiroid Hormon Takviyesi: Hipotiroidi durumunda, tiroid bezinin yeterli hormon üretememesi durumunda, sentetik tiroid hormonları içeren ilaçlar kullanılabilir.
 • Radyoaktif İyot Tedavisi:
 • Graves hastalığı gibi durumlarda, tiroid bezini düzenlemek veya azaltmak için radyoaktif iyot kullanılabilir. Radyoaktif iyot, tiroid hücrelerini tahrip eder, böylece hormon üretimini kontrol altına alabilir.
 • Cerrahi Müdahale:
 • Büyük guatr durumlarında, nefes almada veya yutma fonksiyonlarında ciddi sorunlara neden olan guatrlarda veya tiroid nodüllerinde, cerrahi müdahale düşünülebilir. Bu tiroid bezinin bir kısmının veya tamamının cerrahi olarak çıkarılması anlamına gelir (tiroidektomi).
 • İyot Takviyeleri veya Diyet Değişiklikleri:
 • İyot eksikliği guatra neden oluyorsa, iyot takviyeleri veya iyotlu tuz kullanımı önerilebilir. Ancak iyot takviyelerinin bilinçsiz kullanımı sağlık sorunlarına neden olabilir, bu nedenle iyot düzeyinin belirlenmesi ve doktor önerisiyle kullanılması önemlidir.
 • Steroidler:
 • Tiroid iltihaplanmasının neden olduğu guatr durumlarında, steroid ilaçlar kullanılabilir.
 • Otoimmün Tiroid Hastalıkları İçin İmmün Modülatörler:
 • Graves hastalığı veya Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün tiroid hastalıklarında, immün sistem aktivitesini modüle etmeye yönelik ilaçlar kullanılabilir.

Guatr tedavisi, bireyin spesifik durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Tedavi seçenekleri ve dozları, doktorun değerlendirmesine ve hastanın yanıtına dayanır. Bu nedenle, guatr belirtileri yaşayan veya tiroid bezinde herhangi bir anormallik hisseden kişilerin bir sağlık profesyoneli ile görüşmeleri önemlidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

İlgili Birimler