Kalp Sıkışması Nedir?

Kalp Sıkışması Nedir?

İçindekiler

kalp sikismasi nedir

Kalp sıkışması, kalp bölgesinde ağrı, baskı veya rahatsızlık hissi ile karakterize edilen bir semptomdur. Bu semptom, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. En sık nedenler arasında koroner arter hastalığı, kalp krizi, kalp yetmezliği, kalp kapakçığı problemleri ve aritmiler sayılabilir.

Koroner arter hastalığı, kalp kasına kan taşıyan atardamarların daralması veya tıkanması sonucu oluşur ve kalp sıkışması, göğüste baskı veya ağrı şeklinde kendini gösterir. Kalp krizi de koroner arter hastalığından kaynaklanır ve kalp sıkışması, göğüste ağrı, nefes darlığı, terleme ve mide bulantısı gibi semptomlarla birlikte görülür.

Kalp yetmezliği, kalbin pompalama işlevinin bozulması sonucu oluşur ve kalp sıkışması, göğüste ağrı veya baskı, nefes darlığı ve yorgunluk gibi semptomlarla kendini gösterir. Kalp kapakçığı problemleri de kalbin normal işlevini bozarak kalp sıkışmasına neden olabilir. Aritmiler de kalp sıkışması semptomlarına neden olabilir.

Kalp sıkışması, ciddi bir semptom olabileceğinden, bu semptomu yaşayan kişilerin hemen bir doktora başvurması önerilir.

Kalp Sıkışması için Tedaviler Nelerdir ?

Kalp sıkışması semptomlarına neden olan altta yatan durumun tedavisi, genellikle kalp sıkışması semptomlarının kontrol altına alınması için en önemli adımdır. Ancak, aşağıdaki tedavi yöntemleri de kalp sıkışması semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir:

  • İlaç tedavisi: Kalp sıkışması semptomları, ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Bu ilaçlar arasında nitratlar, beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi kan damarlarını genişleten ilaçlar, ağrı kesiciler, antiaritmikler ve diüretikler yer alabilir.
  • Kalp damarlarına açılma amacıyla yapılan cerrahi işlemler: Koroner arter hastalığına bağlı olarak oluşan kalp sıkışması semptomları, kalp damarlarına açılma amacıyla yapılan anjiyoplasti veya stent takma işlemleri gibi cerrahi müdahalelerle tedavi edilebilir.
  • Kalp pili implantasyonu: Bazı aritmiler, kalp pili implantasyonu ile tedavi edilebilir. Kalp pili, kalp ritmini kontrol etmek ve düzenlemek için kullanılan bir cihazdır.
  • Kalp cerrahisi: Bazı durumlarda, kalp cerrahisi gerekli olabilir. Kalp kapakçıklarının onarılması veya değiştirilmesi, kalp nakli ve koroner arter bypass ameliyatları gibi işlemler, kalp sıkışması semptomlarının tedavisinde kullanılabilir.

Tedavinin başarısı, hastanın semptomlarının ne kadar şiddetli olduğuna, altta yatan durumun ne olduğuna ve diğer tıbbi durumların olup olmadığına bağlıdır. Kalp sıkışması semptomları olan kişiler, bir doktora başvurmalı ve uygun tedavi yöntemleri hakkında bilgi almalıdır.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler