Beyin Tümörleri Nedir?

Beyin Tümörleri Nedir?

İçindekiler

Beyin Tümörleri Nedir

Beyin tümörleri, beynin içinde ya da çevresinde anormal hücre büyümesi sonucu oluşan kitlelerdir. Beyin tümörleri genellikle iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malignant) olarak sınıflandırılır.

 • İyi Huylu Beyin Tümörleri: İyi huylu beyin tümörleri, hücrelerin kontrolsüz büyümesine rağmen çevre dokulara yayılmayan ve genellikle düşük derecede agresif olan tümörlerdir. Bunlar genellikle sınırlı bir alanda sınırlı büyüme eğilimindedir ve nadiren tekrarlar. İyi huylu beyin tümörleri, komşu beyin dokusuna baskı yaparak semptomlara neden olabilir, ancak genellikle yayılma veya invazyon (istila) yapmazlar. Bu tür tümörler genellikle cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.
 • Kötü Huylu Beyin Tümörleri: Kötü huylu beyin tümörleri, hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve yayılmasıyla karakterizedir. Bu tümörler çevre dokulara invaze olabilir ve beyin dokusunun içinde veya dışında yayılabilirler. Kötü huylu tümörler, normal beyin dokusunu sıkıştırarak, tahrip ederek veya yok ederek beyin fonksiyonlarını etkileyebilirler. Kötü huylu beyin tümörleri kanser olarak kabul edilir ve tedavi edilmezlerse ciddi komplikasyonlara ve ölüme neden olabilirler. Tedavi yöntemleri, cerrahi müdahale, radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi gibi tedavi yöntemlerini içerebilir.

Beyin tümörleri, çeşitli semptomlara neden olabilir. Bunlar baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, denge problemleri, görme veya işitme değişiklikleri, nöbetler, davranış değişiklikleri ve hafıza sorunları gibi belirtiler olabilir. Beyin tümörü şüphesi varsa, bir nörolog veya nöroşirurji uzmanı tarafından değerlendirme ve tanı konulması önemlidir.

Beyin Tümörleri Tedavileri Nelerdir?

Beyin tümörlerinin tedavisi, tümörün türü, büyüklüğü, konumu ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak farklı yöntemler kullanılarak belirlenir. Beyin tümörleri için yaygın tedavi seçenekleri şunlardır:

 • Cerrahi Müdahale: Beyin tümörlerinin çıkarılması için cerrahi operasyon, tedavinin temel bileşenlerinden biridir. Cerrahi, tümörün tamamen veya mümkün olan en büyük ölçüde çıkarılmasını hedefler. Cerrahi, iyi huylu tümörlerde genellikle başarılı bir şekilde uygulanabilir. Ancak, bazı kötü huylu tümörler cerrahiyle tamamen çıkarılamayabilir veya cerrahiye uygun olmayabilir.
 • Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini yok etmeyi veya kontrol altına almaya çalışan bir tedavi yöntemidir. Beyin tümörlerinde radyoterapi, cerrahi sonrası tümörün tamamen çıkarılamadığı durumlarda veya tümörün yayıldığı durumlarda kullanılabilir. Ayrıca bazı durumlarda cerrahi öncesi tümörün küçültülmesi için de kullanılabilir.
 • Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmeyi veya büyümelerini durdurmaya çalışan ilaçlar kullanarak tedavi etme yöntemidir. Beyin tümörlerinde kemoterapi, genellikle kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılır. Kemoterapi, genellikle radyoterapi ile birlikte veya cerrahi operasyon sonrası uygulanabilir.
 • Hedefe Yönelik Tedavi: Bazı beyin tümörleri, özel genetik mutasyonlara veya moleküler hedeflere sahip olabilir. Hedefe yönelik tedavi, bu spesifik hedefleri hedefleyen ilaçları kullanarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurmayı veya öldürmeyi hedefler.
 • Simptomatik Tedavi: Beyin tümörleri bazı semptomlara neden olabilir, bu nedenle semptomatik tedaviler semptomları hafifletmeye yönelik olarak uygulanır. Bu tedaviler, baş ağrısı, mide bulantısı, nöbetler, ödem (şişlik) gibi semptomları yönetmeye yardımcı olabilir.

Tedavi planı, hastanın tümörün özelliklerine, sağlık durumuna ve bireysel ihtiyaçlarına göre belirlenir. Beyin tümörleri tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım gereklidir ve nöroloji, nöroşirurji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji ve radyoloji gibi farklı uzmanlık alanlarındaki doktorlar arasında işbirliği yapılır.

Beyin Tümörlerinde Cerrahi Müdahaleler Nelerdir?

Beyin tümörlerinin cerrahi tedavisi, tümörün yerleşim yeri, büyüklüğü, türü ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak farklı yöntemler kullanılarak belirlenir. İşte beyin tümörlerinde yaygın olarak kullanılan cerrahi müdahalelerden bazıları:

 • Tümörün Biyopsisi: Tümörün doğru teşhis edilmesi için cerrahi bir işlemle bir örneğinin alınması gerekebilir. Bu, tümörün kökenini, türünü ve derecesini belirlemek için patolojik incelemeye gönderilir.
 • Tümör Reseksiyonu: Bu işlem, tümörün mümkün olduğunca tamamen çıkarılması anlamına gelir. Beyindeki tümörün tamamı veya bir kısmı cerrahi olarak çıkarılır. Bu, tümörün yerine, büyüklüğüne, şekline ve çevre dokulara olan yayılımına bağlı olarak değişebilir. Ameliyat sırasında, çevre sağlıklı beyin dokusu korunmaya çalışılır.
 • Tümörün Debulkmenti: Tümörün tamamen çıkarılması mümkün olmayabilir, özellikle büyük veya sıkışık bölgelerde. Bu durumda, cerrahi olarak tümörün bir kısmı çıkarılabilir ve geriye kalan kısım küçültülerek tümörün yükünü azaltmaya çalışılır. Bu, semptomların hafifletilmesine ve diğer tedavi yöntemlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı olabilir.
 • Bypass Cerrahisi: Beyindeki damar hastalıkları veya tümörler nedeniyle kan akışının engellenmesi durumunda, bypass cerrahisi uygulanabilir. Bu işlemde, tıkanmış veya etkilenmiş bir bölümün çevresinden yeni bir yol (bypass) oluşturmak için bir damar grefti kullanılır. Bypass cerrahisi, beyne kan akışını yeniden sağlamayı amaçlar.
 • Stereotaktik Cerrahi: Stereotaktik cerrahi, hassas görüntüleme teknikleri ve üç boyutlu koordinat sistemleri kullanılarak beyindeki küçük tümörlerin veya lezyonların hedeflenmiş bir şekilde çıkarılması veya tedavi edilmesini sağlar. Bu yöntem, minimal invaziv olabilir ve cerrahiye uygun olmayan tümörlerde kullanılabilir.

Cerrahi müdahaleler, genellikle beyin cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirilir ve hastanın durumuna, tümörün özelliklerine ve ameliyatın amacına bağlı olarak planlanır. Her cerrahi prosedürün riskleri ve faydaları vardır ve cerrahi sonrası iyileşme süreci bireysel olarak değişebilir. Hastanın durumuna ve tümörün özelliklerine bağlı olarak diğer tedavi yöntemleri (örneğin, radyoterapi, kemoterapi) cerrahiyle birleştirilebilir.

Sık Sorulan Sorular ve Uzmanından Cevaplar ?

Tabii, beyin tümörleriyle ilgili sık sorulan soruları ve uzmanlar tarafından verilen cevapları aşağıda bulabilirsiniz:

Soru 1: Beyin tümörleri neden oluşur?

 Cevap: Beyin tümörlerinin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı risk faktörleri arasında genetik yatkınlık, radyasyona maruz kalma, bazı nörofibromatozis türleri ve bazı kalıtsal sendromlar yer alabilir. Bununla birlikte, çoğu beyin tümörü spontan olarak ortaya çıkar.

Soru 2: Beyin tümörleri belirtileri nelerdir?

Cevap: Beyin tümörleri farklı semptomlara neden olabilir, ancak belirtiler tümörün büyüklüğüne, konumuna ve etkilediği beyin dokusuna bağlı olarak değişir. Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, denge sorunları, nöbetler, motor becerilerde zayıflık veya koordinasyon kaybı, görme veya işitme değişiklikleri, hafıza sorunları gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

Soru 3: Beyin tümörleri nasıl teşhis edilir?

Cevap: Beyin tümörlerinin teşhisi genellikle görüntüleme testleri kullanılarak yapılır. Bunlar manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarını içerir. Bir biyopsi, tümörün doğru teşhis edilmesi için gerekebilir.

Soru 4: Tümörün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu nasıl anlarım?

Cevap: Tümörün iyi huylu veya kötü huylu olduğunu belirlemek için patolojik inceleme yapılması gereklidir. Biyopsi veya cerrahi operasyon sırasında alınan örnekler, tümörün karakteristiklerini ve derecesini belirlemek için patologlar tarafından incelenir.

Soru 5 : Beyin tümörleri nasıl tedavi edilir?

Cevap: Beyin tümörlerinin tedavisi tümörün tipine, büyüklüğüne, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve hedefe yönelik tedaviler bulunur. Tedavi planı, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve nöroloji, nöroşirurji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji gibi farklı uzmanlık alanlarındaki doktorlar arasında işbirliği yapılır.

Bu sadece bazı yaygın sorulara genel cevaplar içerir. Her bireyin durumu farklı olabilir, bu yüzden bir uzmana danışmak ve spesifik sorularınızı sormak en iyi yol olacaktır.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Op Dr İrsadi Demirci
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op.Dr. İrşadi Demirci
prof dr selim kayaci
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof. Dr. Selim Kayacı

İlgili Birimler