Tiroid Ameliyatı (Tiroidektomi) Nedir?

Tiroid Ameliyatı (Tiroidektomi) Nedir?

İçindekiler

tiroidektomi

Tiroid Ameliyatı (Tiroidektomi) Nedir?

Tiroid ameliyatı veya tiroidektomi, tiroid bezinin (boyundaki kelebek şeklindeki bez) kısmen veya tamamen cerrahi olarak çıkarılması işlemidir. Bu ameliyat, tiroid bezindeki benign (kanser olmayan) veya malign (kanserli) tümörlerin tedavisi, tiroid bezinin aşırı büyümesi (guatr), tiroid nodülleri veya hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid bezleri) gibi tiroid bezine bağlı sağlık sorunlarını çözmek için uygulanabilir.

Tiroidektomi genellikle iki ana şekilde yapılabilir:

 1. Parsiyel (Kısmi) Tiroidektomi: Bu işlemde, tiroid bezinin sadece bir kısmı çıkarılır. Bu genellikle benign nodüller veya tiroidin aşırı aktif olduğu durumlar için tercih edilir. Geriye kalan sağlıklı tiroid doku, vücudun tiroid hormonlarını üretmeye devam eder.
 2. Total (Tam) Tiroidektomi: Bu işlemde, tiroid bezinin tamamı çıkarılır. Genellikle tiroid kanseri veya büyük tiroid nodülleri gibi durumlar için uygulanır. Bu işlem sonrasında, hastaların ömür boyu tiroid hormon replasman tedavisi alması gerekebilir.

Tiroidektomi ameliyatı genellikle lokal veya genel anestezi altında yapılır ve cerrah, boyundaki kesiyi gizlemeye çalışırken cilt kesisi yapar. Ameliyat sonrasında, hastalar genellikle birkaç gün hastanede kalır ve iyileşme süreci takip edilir. Tiroid hormonlarının dengelenmesi önemlidir, bu nedenle hastalar tiroid hormon replasman tedavisi alabilirler.

Herhangi bir cerrahi işlem gibi, tiroidektomi de riskler taşır ve cerrahınızın önerilerine uymanız önemlidir. Tiroid bezinin çıkarılması, tiroid hormonlarının dengesini sağlama ve vücutta hormonal değişikliklere neden olabilir, bu nedenle ameliyat sonrası izlem ve tedavi önemlidir. Ameliyat gerekliliği ve ameliyat türü, hastanın özel durumuna ve tiroid bezindeki soruna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir sağlık profesyoneli ile durumunuzu değerlendirmeniz ve uygun tedavi seçeneklerini tartışmanız önemlidir.

Tiroid Ameliyatı (Tiroidektomi) Neden Yapılır?

Tiroidektomi, tiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılmasını içeren bir işlemdir ve çeşitli nedenlerle yapılabilir. İşte tiroidektomi gerektiren bazı yaygın durumlar:

 1. Tiroid Kanseri: Tiroid bezindeki kanserli tümörlerin tedavisi için tiroidektomi genellikle gereklidir. Ameliyat, kanserli hücreleri tamamen çıkarmayı amaçlar. Tiroid kanseri türleri arasında papiller kanser, foliküler kanser, anaplastik kanser ve medüller kanser bulunur.
 2. Benign (Kanser Olmayan) Tümörler: Tiroid bezindeki benign (kanser olmayan) nodüller veya adenomlar, boyunun şişmesine (guatr) veya belirli semptomlara neden olduğunda tiroidektomi düşünülebilir. Bu nodüller büyüdüğünde veya bası yapmaya başladığında, çıkarılabilirler.
 3. Hipertiroidizm: Aşırı aktif tiroid bezleri (hipertiroidizm), tiroid hormonlarının vücutta aşırı üretildiği bir durumdur. Bu durumu tedavi etmek ve tiroid bezini kontrol altına almak için tiroidektomi yapılabilir.
 4. Büyük Guatr: Tiroid bezinin aşırı büyümesi sonucu ortaya çıkan büyük guatr, boyunda belirgin şişliğe neden olabilir ve çeşitli semptomlara yol açabilir. Bu durumda tiroid bezinin kısmen veya tamamen çıkarılması gerekebilir.
 5. Tekrarlayan Tiroid Kistleri: Tekrarlayan tiroid kistleri veya abse oluşumu, enfeksiyonlara veya inflamasyona neden olabilir ve bu durumda tiroidektomi düşünülebilir.
 6. Diyagnostik Amaçlar: Tiroid bezindeki nodüllerin doğası belirsizse veya kanser riski yüksekse, tiroidektomi bir tanı aracı olarak kullanılabilir. Çıkarılan tiroid dokusu patolojik inceleme için laboratuvara gönderilir.

Tiroidektomi, tiroid bezinin kısmen veya tamamen çıkarılmasını içerdiği için, tiroid hormon eksikliğine neden olur ve hastaların ömür boyu tiroid hormon replasman tedavisi alması gerekebilir. Tiroidektomi gerekliliği ve türü, hastanın özel durumuna, tiroid bezindeki soruna ve cerrahın önerilerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir sağlık profesyoneli ile durumunuzu değerlendirmeniz ve uygun tedavi seçeneklerini tartışmanız önemlidir.

Tiroid Ameliyatı (Tiroidektomi) Çeşitleri Nelerdir?

Tiroidektomi, tiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılmasını içeren bir işlem olup, farklı çeşitleri bulunabilir. Tiroidektomi çeşitleri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Parsiyel (Kısmi) Tiroidektomi: Parsiyel tiroidektomi, tiroid bezinin sadece bir kısmının çıkarılmasını içerir. Bu işlem, tiroid bezindeki belirli bir bölgede yer alan nodüllerin veya tümörlerin çıkarılması için kullanılır. Bu şekilde, sağlıklı tiroid dokusu korunur ve tiroid hormon üretimi devam edebilir. Parsiyel tiroidektomi, genellikle tiroid kanseri veya benign nodüller gibi durumlar için uygulanabilir.
 2. Total (Tam) Tiroidektomi: Total tiroidektomi, tiroid bezinin tamamının çıkarılmasını içerir. Bu işlem, tiroid kanseri, büyük guatr (tiroid bezinin aşırı büyümesi) veya tiroid nodüllerinin yaygın olarak bulunduğu durumlarda gerekebilir. Total tiroidektomi sonrasında, hastaların ömür boyu tiroid hormon replasman tedavisi alması gerekebilir, çünkü tiroid hormonları tamamen kaybolur.
 3. Subtotal Tiroidektomi: Subtotal tiroidektomi, tiroid bezinin bir kısmının çıkarılmasını içerir, ancak tam bir tiroidektomi kadar büyük bir bölümü çıkarılmaz. Bu yöntem, bazı benign tiroid durumlarının tedavisinde kullanılabilir ve tiroid hormon üretimini kısmen koruyabilir.
 4. Hemitiroid (Yarım Tiroid) Tiroidektomi: Hemitiroid tiroidektomi, yalnızca tiroid bezinin yarısının çıkarılmasını içerir. Bu işlem, tiroid bezindeki bir nodülün veya tümörün sadece bir tarafta bulunduğu durumlar için tercih edilebilir. Sağlıklı tiroid doku korunur ve tiroid hormon üretimi devam eder.

Tiroidektomi türü, hastanın tiroid sorununun ciddiyetine, hastalığın türüne, boyutuna ve yayılımına bağlı olarak değişebilir. Cerrah, hastanın özel durumunu değerlendirir ve en uygun tiroidektomi türünü belirler. Ameliyat sonrası tiroid hormon dengesinin kontrolü ve tiroid hormon replasman tedavisi, tiroid bezinin çıkarılmasının ardından önemlidir ve hastanın sağlığını korumak için gereklidir. Bu nedenle, tiroidektomi işlemi konusunda doktorunuzla detaylı bir görüşme yapmanız önemlidir.

Tiroid Ameliyatı (Tiroidektomi) Nasıl Yapılır?

Tiroidektomi, tiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılmasını içeren bir işlemdir ve genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Hazırlık: Ameliyat öncesi, hastanın sağlık geçmişi ve tiroid bezinin durumu değerlendirilir. Kan testleri ve görüntüleme yöntemleri (ultrason, radyografi, tomografi vb.) kullanılarak tiroid nodüllerinin veya tümörlerin boyutu ve konumu belirlenir. Ameliyat öncesi değerlendirme aynı zamanda hastanın tiroid hormon seviyelerini de kontrol eder.
 2. Anestezi: Ameliyat sırasında ağrı ve bilinçsizlik sağlamak için hastaya genellikle genel anestezi uygulanır. Bu, hastanın ameliyat sırasında uyumasını ve hiçbir ağrı veya bilinçli hissetmemesini sağlar.
 3. Kesinin Yapılması: Cerrah, boyun bölgesinde, tiroid bezine erişim sağlamak için bir cilt kesisi yapar. Kesinin boyutu ve yeri, ameliyatın türüne ve hastanın özel durumuna bağlı olarak değişebilir. Cerrah, kesiyi genellikle boyunun altında veya üstünde yapmaya çalışır, böylece izler daha az fark edilir olabilir.
 4. Tiroidin Çıkarılması: Cerrah, tiroid bezini dikkatlice çıkarır. Bu sırada, tiroid bezinin çevresindeki kan damarlarını ve sinirleri korumak önemlidir, çünkü bu yapılar vücudun diğer bölgeleriyle bağlantılıdır. Total tiroidektomi sırasında, tiroid bezinin tamamı çıkarılırken, parsiyel tiroidektomide yalnızca etkilenen bölge çıkarılır.
 5. Drenaj: Bazı durumlarda, ameliyat sonrası kan birikmesini önlemek amacıyla bir drenaj tüpü boyundaki kesinin yakınına yerleştirilir.
 6. Kesinin Kapatılması: Cerrah, tiroidin çıkarılmasının ardından kesiyi dikişler veya staples (metal klipsler) ile kapatır. İyileşme sürecini hızlandırmak ve izleri minimize etmek için estetik olarak dikkatli bir şekilde yapılır.
 7. Uyanma ve Gözlem: Ameliyat sonrası hasta, anestezi altından uyanır ve bir süre izlenir. Boyunun şişliği ve rahatsızlığı normaldir.

Tiroidektomi sonrasında hastalar genellikle birkaç gün hastanede kalır ve iyileşme süreci yakından takip edilir. Tiroid hormon düzeyleri düzenli olarak kontrol edilir ve hastaya gerekirse tiroid hormon replasman tedavisi verilir. İyileşme süreci kişiden kişiye değişebilir ve cerrahın önerilerine uygun olarak takip edilmelidir.

Tiroid Ameliyatı (Tiroidektomi) Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Tiroid ameliyatı (tiroidektomi) sonrası iyileşme süreci, ameliyatın türüne, hastanın genel sağlık durumuna ve kişisel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, tiroid ameliyatı sonrası iyileşme süreci şu adımları içerir:

 1. Hastanede Kalış Süresi: Ameliyat sonrası hastanede kalma süresi ameliyatın türüne ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. Parsiyel tiroidektomi genellikle kısa süreli hastane yatışı gerektirirken, total tiroidektomi sonrası hastanede kalış süresi daha uzun olabilir.
 2. Boyun Şişliği ve Ağrı: Ameliyat sonrası ilk birkaç gün boyun bölgesinde şişlik ve hafif ağrılar normaldir. Bu şişlik ve ağrılar, zamanla azalır ve ilaçlarla kontrol altına alınabilir.
 3. Yara Bakımı: Ameliyat sonrası kesinin iyileşmesini hızlandırmak ve izleri minimize etmek için cerrah tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır. Yara yerinin temiz ve kuru tutulması önemlidir.
 4. Diyet: Ameliyat sonrası dönemde hastalar genellikle sıvı veya yumuşak gıdalarla başlarlar ve yavaşça katı gıdalara dönerler. Cerrahınızın önerdiği diyet talimatlarına uymak önemlidir.
 5. Tiroid Hormon Tedavisi: Total tiroidektomi sonrası hastaların ömür boyu tiroid hormon replasman tedavisi alması gerekebilir. Bu tedavi, vücudun tiroid hormonlarını sağlar.
 6. İlaçlar: Ameliyat sonrası ağrı yönetimi ve enfeksiyon riskini azaltmak için verilen ilaçları düzenli olarak almak önemlidir.
 7. Fiziksel Aktivite: Cerrahınızın talimatlarına göre, ameliyat sonrası dönemde fiziksel aktiviteyi sınırlayabilirsiniz. Dikişler iyileşene kadar ağır kaldırma ve yoğun egzersizlerden kaçınılmalıdır.
 8. Takip ve Kontroller: Ameliyat sonrası iyileşme süreci boyunca düzenli doktor kontrollerine gitmek önemlidir. Tiroid hormon düzeyleri ve iyileşme ilerlemesi izlenir.
 9. İzlerin Bakımı: Ameliyat sonrası dönemde yara izleri zamanla solmaya başlar. Cilt bakımı ve güneşten korunma önlemleri izlerin daha hızlı solmasına yardımcı olabilir.

Tiroidektomi sonrası iyileşme süreci kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürer. Cerrahınızın önerilerine ve talimatlarına tam olarak uymak, iyileşmeyi hızlandırmak ve komplikasyon riskini azaltmak için önemlidir. Ameliyat sonrası herhangi bir sorun yaşarsanız veya belirgin bir şekilde kötüleşen semptomlarınız varsa, derhal doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

Tiroid Ameliyatı (Tiroidektomi) Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tiroid ameliyatı (tiroidektomi) sonrası dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. İşte bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler:

 1. Dikiş Bakımı: Cerrahi kesinin bakımı önemlidir. Cerrahınızın verdiği talimatlara göre dikişleri temiz ve kuru tutmalısınız. Ayrıca, dikişlerinizi asla kendi kendinize çıkarmaya çalışmamalısınız. Dikişlerin ne zaman ve nasıl çıkarılacağı hakkında doktorunuzdan bilgi almalısınız.
 2. Boyun Şişliği: Ameliyat sonrası boyun bölgesinde şişlik normaldir. Bu şişlik zamanla azalır, ancak ameliyat sonrası birkaç hafta boyunca devam edebilir. Cerrahınızın önerdiği soğuk uygulamalar ve boyun desteği kullanımı şişliği azaltmaya yardımcı olabilir.
 3. Ağrı ve İlaçlar: Ameliyat sonrası ağrı, genellikle hafif ila orta düzeydedir ve cerrah tarafından önerilen ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. İlaçları doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmalısınız.
 4. Diyet: Cerrahınızın talimatlarına göre diyetinizi ayarlamalısınız. Genellikle ameliyat sonrası ilk birkaç gün sıvı veya yumuşak gıdalarla başlarsınız ve ardından katı gıdalara dönersiniz.
 5. Tiroid Hormon Tedavisi: Total tiroidektomi sonrası, tiroid hormon replasman tedavisi almanız gerekebilir. Bu tedavi, vücudun tiroid hormonlarını sağlar. Doktorunuzun önerdiği şekilde ilaçları düzenli olarak almalısınız.
 6. Fiziksel Aktivite: Cerrahınızın önerdiği şekilde fiziksel aktiviteyi sınırlamalısınız. Ameliyat sonrası dönemde ağır kaldırma ve yoğun egzersizlerden kaçınmalısınız. Fiziksel aktivitenizi yavaşça artırmalısınız.
 7. Doktor Kontrolleri: Ameliyat sonrası dönemde düzenli doktor kontrollerine gitmek önemlidir. Tiroid hormon düzeyleri ve iyileşme ilerlemesi izlenir.
 8. İz Bakımı: Ameliyat sonrası yara izleri zamanla solmaya başlar. Cilt bakımı ve güneşten korunma önlemleri izlerin daha hızlı solmasına yardımcı olabilir.
 9. Semptomlar: Ameliyat sonrası herhangi bir belirgin veya kötüleşen semptom yaşarsanız, derhal doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Bu semptomlar arasında şiddetli ağrı, enfeksiyon belirtileri, nefes alma zorluğu veya ses değişiklikleri bulunabilir.
 10. Tiroid Hormon Seviyeleri: Tiroid hormon replasman tedavisi alan hastalar, düzenli olarak tiroid hormon seviyelerinin kontrol edilmesi gerektiğini unutmamalıdır. Dozaj ayarlamaları gerekebilir.

Ameliyat sonrası dönemde doktorunuzun talimatlarına tam olarak uymak ve herhangi bir endişenizi veya sorununuzu hemen doktorunuza bildirmek önemlidir. Bu sayede sağlıklı bir iyileşme süreci sağlanabilir.

Tiroid Ameliyatı (Tiroidektomi) İçin Hangi Bölüme Başvurmak Gerekir?

Tiroid ameliyatı (tiroidektomi) için başvurmanız gereken bölüm ve sağlık profesyonelleri genellikle şunlardır:

 1. Endokrinoloji: Endokrinoloji uzmanları, tiroid bezinin işlev bozukluklarını, tiroid nodüllerini ve tiroid kanseri gibi tiroid hastalıklarını değerlendiren uzmanlardır. İlk olarak, tiroid probleminizle ilgili bir endokrinolog ile görüşmek, doğru teşhisin konulması ve tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi için önemlidir.
 2. Genel Cerrahi: Tiroid ameliyatları genellikle genel cerrahlar tarafından gerçekleştirilir. Genel cerrahlar, tiroidektomi işlemi için eğitim almış ve deneyime sahip profesyonellerdir. Tiroid ameliyatı gerekiyorsa, bir genel cerrah tarafından yönlendirilmeniz gerekecektir.
Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Prof Dr Bahadir Kulah
Genel Cerrahi
Prof.Dr. Bahadır Külah
Prof Dr Senay Durmaz Ceylan
Endokrinoloji ve Metabolizma
Prof. Dr. Şenay Durmaz Ceylan
Doc Dr Serhat Isik
Endokrinoloji ve Metabolizma
Doç. Dr. Serhat Işık
Op Dr Hayati Aslantas
Genel Cerrahi
Op. Dr. Hayati Aslantaş
Prof Dr Fahri Yetisir
Genel Cerrahi
Prof. Dr. Fahri Yetişir