Zatürre (Pnömoni) Nedir?

İçindekiler

zatürre

Zatürre (Pnömoni) Nedir?

Zatürre, tıbbi olarak “pnömoni” olarak da adlandırılan bir akciğer enfeksiyonu türüdür. Pnömoni, genellikle bakteri, virüs, mantar veya diğer mikroorganizmaların akciğerlerin hava keseciklerine (alveoller) girmesi ve enfeksiyon oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu enfeksiyon, akciğerlerin iltihaplanmasına ve şişmesine neden olur. Pnömoni, semptomları ve şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Pnömoni, genellikle antibiyotikler veya antiviral ilaçlar gibi uygun tedavi ile iyileştirilebilir. Tedavi edilmediğinde veya tedaviye yanıt verilmediğinde, ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve ölümcül olabilir, özellikle zayıf bağışıklık sistemine sahip kişiler için risk daha yüksektir.

Pnömoniden korunmak için aşılama, el hijyeni, sigara içmemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek önemlidir. Eğer pnömoni şüphesi varsa veya belirtiler ortaya çıkarsa, bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

Zatürre (Pnömoni) Belirtileri Nelerdir?

Zatürre (pnömoni) belirtileri kişiden kişiye ve enfeksiyonun türüne bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle pnömoni belirtileri şunlar olabilir:

 1. Öksürük: Genellikle kuru veya balgam üreten bir öksürük görülür.
 2. Ateş: Yüksek vücut sıcaklığı (ateş) pnömoninin bir belirtisi olabilir. Ateş, enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak değişebilir.
 3. Nefes Darlığı: Nefes alıp verme zorluğu hissedilebilir. Derin nefes almak veya nefes alışverişinin hızlanması gerekebilir.
 4. Göğüs Ağrısı: Göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi pnömoniye eşlik edebilir. Bu ağrı tipik olarak enfekte akciğer bölgesinde hissedilir.
 5. Halsizlik ve Yorgunluk: Pnömoni genellikle kişide halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik hissi yaratabilir.
 6. Titreme ve Üşüme: Titreme ve vücut üşümesi, ateş yükseldiğinde veya enfeksiyonun yayıldığında ortaya çıkabilir.
 7. İshal (Bazı Durumlarda): Bazı pnömoni türleri, gastrointestinal belirtilere yol açabilir, bu da ishal gibi semptomları içerebilir.
 8. Bulanık Zihin veya Kafa Karışıklığı: Pnömoni ağır bir şekilde seyredebilir ve bazı insanlarda zihinsel berraklığı etkileyebilir, bu da kafa karışıklığına veya bulanık düşünmeye yol açabilir.

Özellikle yaşlı yetişkinler, çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve kronik sağlık sorunlarına sahip olanlar pnömoniye daha duyarlıdır ve daha ciddi belirtiler yaşayabilirler. Eğer pnömoni şüphesi varsa veya bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa, bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Pnömoninin tanısı doktor tarafından fizik muayene, kan testleri, akciğer röntgeni ve diğer görüntüleme yöntemleri kullanılarak konur ve uygun tedavi başlatılır.

Zatürre (Pnömoni) Neden Olur?

Zatürre (pnömoni), çeşitli mikroorganizmaların akciğerlerin hava keseciklerine (alveoller) girmesi ve enfeksiyon oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu mikroorganizmalar genellikle bakteri, virüs, mantar veya nadiren de olsa parazitler olabilir. Pnömoniye yol açan bu mikroplar, akciğerlerin hava keseciklerini enfekte ederler ve akciğer dokusunda iltihaplanmaya neden olurlar.

Pnömoniye neden olan en yaygın mikroorganizmalar şunlardır:

 1. Bakteriler: Streptococcus pneumoniae (pnömokok), Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila ve Mycoplasma pneumoniae gibi bakteriler, pnömoninin en sık nedenlerindendir. Pnömokok enfeksiyonları özellikle ciddi ve yaygın pnömoni vakalarına yol açabilir.
 2. Virüsler: İnfluenza (grip) virüsü, adenovirüsler, respiratuvar sincitial virüs (RSV) ve koronavirüsler gibi virüsler, viral pnömoniye neden olabilir. Özellikle influenza virüsü, ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.
 3. Mantarlar: Candida ve Aspergillus gibi mantarlar, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya belirli risk faktörlerine sahip olanlarda pnömoniye yol açabilir.
 4. Parazitler: Paragonimus westermani ve Toxoplasma gondii gibi parazitler nadir durumlarda pnömoniye neden olabilir.

Pnömoniye yol açabilen başka faktörler de vardır. Örneğin:

 • Kimyasal irritasyon: Zararlı kimyasallara veya gazlara maruz kalma, akciğerlerin iltihaplanmasına neden olabilir.
 • Aspirasyon: Mide içeriğinin solunum yoluna kaçması durumunda, kimyasal irritasyon veya enfeksiyon meydana gelebilir.
 • Bağışıklık sistemi zayıflığı: Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, mikroplara karşı savunmasız hale gelebilir ve pnömoni riski artabilir.

Pnömoni genellikle temas yoluyla veya solunum yoluyla yayılır. Öksürük veya hapşırık sırasında havada bulunan damlacıkların solunması veya kontamine yüzeylere dokunma sonucu elden ağza veya buruna mikropların geçişi pnömoniye yol açabilir.

Tedavi edilmeyen veya uygun şekilde tedavi edilmeyen pnömoni ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alınması önemlidir. Tedavi, enfeksiyonun nedenine bağlı olarak antibiyotikler, antiviral ilaçlar veya diğer ilaçları içerebilir.

Zatürre (Pnömoni) Çeşitleri Nelerdir?

Zatürre (pnömoni), farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen çeşitli tiplerde olabilir. Pnömoni çeşitleri, genellikle nedenlerine göre sınıflandırılır. İşte yaygın pnömoni türlerinin bazıları:

 1. Bakteriyel Pnömoni: Bakterilerin neden olduğu pnömoni türüdür. Streptococcus pneumoniae (pnömokok), Haemophilus influenzae ve Legionella pneumophila gibi bakteriler bu türün en sık nedenlerindendir.
 2. Viral Pnömoni: Virüslerin neden olduğu pnömoni türüdür. İnfluenza (grip) virüsü, respiratuvar sincitial virüs (RSV), adenovirüsler ve koronavirüsler gibi virüsler, viral pnömoniye yol açabilir.
 3. Mikoplazma Pnömonisi: Mikoplazma pneumoniae adlı mikroorganizmanın neden olduğu pnömoni türüdür. Bu bakteri, bakteri ve virüs arasında bir geçiş formudur ve “atipik pnömoni” olarak da bilinir.
 4. Mantar Pnömonisi: Candida veya Aspergillus gibi mantarlar, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde veya belirli risk faktörlerine sahip olanlarda pnömoniye yol açabilir.
 5. Parazitik Pnömoni: Paragonimus westermani ve Toxoplasma gondii gibi parazitler nadir durumlarda pnömoniye neden olabilir.
 6. Kimyasal Pnömoni: Zararlı kimyasallara veya gazlara maruz kalan kişilerde pnömoni gelişebilir. Bu kimyasal maddelerin solunması veya cilt teması sonucu ortaya çıkabilir.
 7. Aspirasyon Pnömonisi: Mide içeriğinin solunum yoluna kaçması (aspirasyon) sonucu pnömoni gelişebilir. Bu durum, özellikle bilinç kaybı, kusma veya yutma güçlüğü olan kişilerde ortaya çıkabilir.
 8. Hastane Kaynaklı Pnömoni: Hastane ortamında veya uzun süreli hastane yatışları sırasında edinilen pnömoni türüdür. Genellikle hastane içindeki mikropların neden olduğu bir enfeksiyon türüdür.
 9. Toplum Kaynaklı Pnömoni: Toplumda edinilen pnömoni türüdür ve genellikle hastane dışındaki ortamlarda enfeksiyon bulaşır.

Pnömoni türleri, semptomları, tedavileri ve risk faktörleri bakımından farklılık gösterebilir. Pnömoni şüphesi durumunda, bir sağlık profesyoneline başvurmak ve uygun tanı ve tedaviyi almak önemlidir. Tedavi, pnömoninin nedenine ve şiddetine bağlı olarak antibiyotikler, antiviral ilaçlar veya diğer ilaçları içerebilir.

Zatürre (Pnömoni) Nasıl Teşhis Edilir?

Zatürre (pnömoni) teşhisi, genellikle klinik değerlendirme, fizik muayene ve bazı tanısal testler kullanılarak konur. İşte pnömoni teşhisinin temel adımları:

 1. Hasta Öyküsü ve Fizik Muayene: Doktor, hastanın semptomları hakkında detaylı bilgi alır ve fizik muayene yapar. Özellikle ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve genel sağlık durumu gibi belirtiler değerlendirilir. Fizik muayene sırasında solunum sesleri dinlenir ve göğüs muayenesi yapılır.
 2. Röntgen Görüntüleme: Akciğerlerin röntgen veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, pnömoni tanısının konmasında önemli bir rol oynar. Bu görüntüleme testleri, akciğerlerdeki iltihaplanma, sıvı birikimi veya diğer anormallikleri gösterir.
 3. Kan Testleri: Kan testleri, hastalığın nedenini belirlemeye yardımcı olabilir. Örneğin, tam kan sayımı, enfeksiyon belirtileri (beyaz kan hücresi sayısı), C-reaktif protein (CRP) seviyeleri ve kan gazları değerlendirilebilir.
 4. Sputum Kültürü: Öksürük sırasında çıkan balgam örnekleri, bakteriyel veya mantar enfeksiyonlarının nedenini belirlemek için laboratuvar testlerine gönderilebilir.
 5. Solunum Virüs Testleri: Belirli virüslerin neden olduğu pnömoni vakalarında, örneğin grip veya RSV gibi virüslerin tanısını koymak için solunum yolu örnekleri alınabilir ve test edilebilir.
 6. Bronkoskopi: Nadir durumlarda, özellikle pnömoni tedaviye yanıt vermiyorsa veya başka nedenler düşünülüyorsa, bronkoskopi adı verilen bir prosedür kullanılabilir. Bu işlem sırasında bronşlar incelenir ve örnekler alınır.

Pnömoni teşhisi, semptomlara, hastanın tıbbi geçmişine, risk faktörlerine ve görüntüleme ve laboratuvar testlerinin sonuçlarına dayanarak yapılır. Tedavi, pnömoninin nedenine (bakteriyel, viral, mantar vs.) ve şiddetine bağlı olarak belirlenir. Tedavi edilmeyen pnömoni ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle erken teşhis ve uygun tedavi çok önemlidir. Pnömoni şüphesi durumunda bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

Zatürre (Pnömoni) Risk Faktörleri Nelerdir?

Zatürre (pnömoni) risk faktörleri, kişinin pnömoniye yakalanma olasılığını artırabilen çeşitli etkenlerdir. Bu risk faktörleri arasında şunlar bulunabilir:

 1. Yaş: Pnömoni her yaş grubunda görülebilir, ancak bebekler, yaşlı yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler daha yüksek risk altındadır.
 2. Zayıf Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, mikroplara karşı savunmasızdır. Bu gruptaki kişiler şunları içerebilir:
  • HIV/AIDS hastaları
  • Organ nakli yapılmış kişiler
  • Kemoterapi veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alanlar
  • Kronik hastalıklara sahip olanlar (örneğin, şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı)
 3. Kronik Hastalıklar: Kronik sağlık sorunları, pnömoni riskini artırabilir. Özellikle şunlar risk faktörleri arasında sayılabilir:
  • KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
  • Astım
  • Diyabet
  • Kalp hastalıkları
  • Karaciğer hastalığı
  • Böbrek hastalığı
 4. Sigara İçme: Sigara içmek, akciğerlerin savunma mekanizmalarını zayıflatarak pnömoni riskini artırabilir.
 5. Solunum Yolu Enfeksiyonları: Özellikle soğuk algınlığı veya grip gibi solunum yolu enfeksiyonları, akciğerlere daha fazla enfeksiyon riski taşıyabilir.
 6. Kronik Alkol Kullanımı: Kronik alkol kullanımı, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve pnömoni riskini artırabilir.
 7. Aspirasyon Riski: Yutma güçlüğü yaşayan veya mide içeriğinin solunum yoluna kaçma riski taşıyan kişiler, aspirasyon pnömonisi riski altındadır.
 8. İmmünizasyon Durumu: Aşılar, pnömoniye karşı koruma sağlayabilir. Özellikle pnömokok aşısı, pnömoniye karşı koruma sağlamak için önerilir.
 9. Yetersiz Beslenme: Yetersiz veya dengesiz beslenme, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve pnömoni riskini artırabilir.
 10. Yaşam Koşulları: Kalabalık yaşam koşulları, özellikle enfekte kişilerle sık sık temas halinde olanlar, pnömoniye yakalanma riskini artırabilir.

Bu risk faktörleri kişiden kişiye değişebilir ve pnömoni riskini artıran birden fazla faktör bir araya gelebilir. Pnömoniden korunmak için aşılar almak, sigaradan uzak durmak, hijyen kurallarına uymak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek önemlidir. Pnömoni belirtileri veya risk faktörleri hakkında endişeniz varsa, bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir.

Zatürre (Pnömoni) Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Zatürre (pnömoni) tedavisi, pnömoninin nedenine (bakteriyel, viral, mantar vs.) ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi, genellikle aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçının kullanılmasını içerebilir:

 1. Antibiyotikler: Bakteriyel pnömoni tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlar antibiyotiklerdir. Doktor, pnömoniye neden olan bakterinin türünü belirlemek için laboratuvar testlerini kullanabilir ve uygun bir antibiyotik reçete edebilir. Antibiyotikler, bakterileri öldürerek veya çoğalmalarını engelleyerek enfeksiyonu tedavi ederler. Tedaviye başlandığında, antibiyotiklerin düzenli olarak ve tam süre boyunca alınması önemlidir.
 2. Antiviral İlaçlar: Viral pnömoni vakalarında, özellikle influenza (grip) virüsüne bağlı pnömoni durumlarında antiviral ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, virüsün yayılmasını ve çoğalmasını engelleyebilir.
 3. Semptomatik Tedavi: Pnömoni semptomlarını hafifletmek ve hastanın rahatlamasını sağlamak için semptomatik tedavi uygulanabilir. Örneğin, öksürük ve ağrı kesiciler reçete edilebilir. Nefes darlığı yaşayan hastalara oksijen desteği verilebilir.
 4. Hidrasyon: Bol sıvı tüketimi, vücudu hidrate etmek ve ateşi düşürmek için önemlidir.
 5. Solunum Egzersizleri: Fiziksel terapi uzmanları, hastaların akciğerlerini temizlemeye ve solunum kapasitelerini artırmaya yardımcı olacak solunum egzersizleri önermektedir.
 6. Hastanede Tedavi: Ciddi pnömoni vakaları, hastaneye yatış gerektirebilir. Hastanede tedavi, intravenöz (IV) antibiyotiklerin ve diğer ilaçların kullanımını içerebilir. Ayrıca hastanede tedavi edilen hastaların sıkı takibi sağlanır.
 7. Pnömokok Aşısı: Özellikle yaşlı yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere pnömokok aşısı önerilir. Bu aşı, pnömokok bakterisinin neden olduğu pnömoni türlerine karşı koruma sağlar.

Tedaviye ne zaman başlanacağı ve hangi tedavi yönteminin kullanılacağı, hastanın yaşına, sağlık durumuna, enfeksiyonun şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir. Pnömoni şüphesi durumunda bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir, çünkü erken teşhis ve tedavi, pnömoninin komplikasyonlarını önlemeye yardımcı olabilir.

Zatürre (Pnömoni) İçin Hangi Bölüme Başvurmak Gerekir?

Zatürre (pnömoni) şüphesi veya belirtileri yaşadığınızda, birincil başvurmanız gereken sağlık profesyoneli genellikle birinci basamak sağlık hizmeti sunan bir hekim veya aile hekimidir. Aile hekiminiz, pnömoni belirtilerini değerlendirecek, gerekli testleri isteyecek ve tedavi önerileri sunacaktır.

Aile hekiminiz pnömoni teşhisi koyma yetkisine sahip olabilir ve basit pnömoni vakalarını tedavi edebilir. Ancak durum ciddi veya tedaviye yanıt vermiyorsa veya hastaneye yatış gerekiyorsa, aile hekiminiz sizi bir uzmana yönlendirebilir.

Eğer durumunuz ciddi ise veya kronik sağlık sorunları veya bağışıklık sistemi zayıflığı gibi risk faktörleri varsa, bir iç hastalıkları uzmanı veya akciğer hastalıkları uzmanı (pulmonolog) gibi uzman bir doktora başvurmak da gerekebilir.

Hastalık belirtileri şiddetli ise veya nefes darlığı gibi ciddi semptomlar varsa, hemen acil servise başvurmanız gerekebilir.

Sonuç olarak, pnömoni şüphesi durumunda ilk başvurmanız gereken yer aile hekiminiz veya birinci basamak sağlık hizmeti sunan bir sağlık profesyonelinin ofisidir. Bu sağlık profesyoneli gerekli görürse sizi uzman bir doktora yönlendirecektir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil
Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz
Doc Dr Mehmet Karaduman
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Mehmet Karaduman
Uzm Dr Zarifa Achikgoz
Göğüs Hastalıkları
Uzm. Dr. Zarifa Achıkgoz
Uzm Dr Servet Ozaydin
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Servet Özaydın
Uzm Dr Guven Tunc
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Güven Tunç
Uzm Dr Sevtap Duzguncinar
Göğüs Hastalıkları
Uzm.Dr. Sevtap Düzgünçınar
Uzm Dr Muzhgan Guliyeva
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm.Dr. Muzhgan Guliyeva
Uzm Dr Gunduz Abishov
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Gunduz Abishov
Doc Dr Ergun Ucar
Göğüs Hastalıkları
Doç. Dr. Ergün Uçar
Prof Dr Mehmet Ozden
Dahiliye - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Mehmet Özden